Home » antalya escort » Cinsellikle ilgili araştırmalar

Cinsellikle ilgili araştırmalar

CİNSELLİK ARAŞTIRMACILARI

CİNSEL DEVRİM VE CİNSEL ÖZGÜRLÜK

*

Cinsellikle ilgili araştırmalar veya kitaplar Uzakdoğu, Hint ve Çin toplumlarında yazının bulunuşuna kadar gitmekte. Antik Yunan’da Aristo, Hipokrat, Roma İmparatorluğu’ nda ünlü hekim Soranus öne çıkan isimlerden. Bunlardan sonraki en önemli araştırmacı, ünlü Türk hekimi İbni Sina’dır. 980 yılında Türkistan’da Buhara şehri Afşine Kasaba-sı’nda doğan İbni Sina, 1037 yılında vefat etmiştir. Bu ünlü Türk hekiminin yazdığı kitaplar Ortaçağ Avrupa tıbbının ana kaynağı olmuştur. Bu gerçekten Türk tıbbi uygarlık tarihimiz açısından çok önemlidir. Cinsellik açısından kadının orgazm sırasında salgıladığı sıvıları ilk defa tarihte o açıklamıştır. İbni Sina’nın El-Kanun Fit-Tıp adlı iki ciltlik çok önemli eseri nihayet 1995’te yani yazılışından aşağı yukarı bin yıl sonra Prof. Dr. Esin Kahya tarafından bugünkü Türkçe’ye çevrilmiş ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ta-

rafından Ankara’da basılmıştır. Bu kitabın orijinali İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından yaptırılmış olan Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bugünkü modern tıp görüşlerine çok yakın olan iki ciltlik bu yapıtın yeni Türkçe baskısını sağlık ve tıpla ilgilenen herkese öneririm.

Osmanlı döneminde 15. yüzyılda yaşamış Mercimek Ahmet Bey ve 1600 yılında vefat etmiş olan Gelibolulu Mustafa Ali Bey’in cinsellikle ilgili öğretici eserlerine değinmeden geçemeyeceğim. Osmanlı döneminde cinsellik bilgisi veren kitaplar “Bahname” ismi altında yayınlanmıştır.

ud 1905’teki, yani tam 100 yıl önce yaptığı yayınlarla cinselliği ilmi olarak araştırma yollarını açmıştır. 1919*da Magnus Hirschfeld dünyada ilk seksoloji enstitüsünü Berlin’de kurmuştur. 1921’deki Seksoloji Kongresi’ne Tokyo, Pekin, Londra, Moskova, Roma, Kopenhag ve San Francisco’d an o zamanın araştırmacıları katılmıştır. D. Dünya Savaşı’ndan sonra Kinsey, Masters & Johnson, California Devlet Üniversitesi Center for Marital and Sexual Stu-dies (Aile ve Cinsel Sorunlar Merke-zi’nden) hocalarım Prof. Dr. YVilliam E. Hartman ve Prof. Marilyn A. Fithian, araştırmacı Hite, LoPiccolo, Money modern seksolojinin en önemli isimleri olmuşlardır.

Türkiye’ye bakarsak; 1960’h yıllardan itibaren Türkiye’de cinsellik ve evlilik sorunlarına eğilenlerin başmda Turhan Aytul ve hekimlerimizden Rasim Adasal, Kurban Özuğurlu ve Halim Hattat gelmektedir. Ben de 1980’li yıllardan sonra cinsel sağlıkla ilgili yurtdışında Amerikan ve Alman ekollerinden yıllarca edindiğim tecrübe ve bilgiler doğrultusunda, yazdığım cinsellikle ilgili 12 kitabımı Türkiye’de yayınladım. Ülkemizde cinsellikle ilgili ilk televizyon programını 1990/da Magic Box isimli yurtdışından Türkiye’ye yayın yapan kanalda yaptım. Sonraki yıllarda cinsel sağlıkla ilgili Interstar, Star, Kanal 6, Kanal D, Show TV, Kent TV, Medical Channel, Kanal Türk, Haber Türk gibi değişik televizyon kanallarında, aydınlabcı yüzlerce program yaptım, Üniversite ve kurumlarda konferanslar verdim. Cinsel sağlıkla ilgili yüzlerce makale ve röportajım gazete ve dergilerde yayınlandı. Cinselliğin doğal ve sağlığımızın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak en yeni bilgüeri sunmaya çalıştım.

antalya escort bayan,
İbni Sina (980 -1037)

Kadında orgazm sırasında boşalan sıvıyı ilk tarif eden Türk hekimi. Büst Özbekistan’da

Taşkent’te bulunmaktadır.

Batı’da Kinsey’in istatistik çalışmalan ve Masters & John-son’un yeni cinsel fizyoloji ve tedavi bilgilerinden sonra, Uzakdoğu dillerinden Batı dillerine yapılan tercümelerin artması sonucu, dünyada gözler tekrar gizemli Uzakdoğu cinselliğine çevrildi. Tao gibi, Çin ve Tantra gibi Hint kökenli cinselliğin spritüel yönlerinin gizemi 1970’lerden sonra insanları büyülemeye başladı.

II. Dünya Şavaşı’ndan sonra Avrupa’da milyonlarca erkeğin savaşta ölümünden sonra kadın-erkek ilişkilerinde değişiklikler oldu. Bakirelik olgusu kalktı. Kadının iş yaşamında, sanayide rolü değişti. Kadın erkek ilişkisinde, bireysel ve cinsel özgürlüklerin artması Ue bugüne kadar süregelen bir tür “sürekli cinsel devrim” başladı. 1950’ler d e ki teknolojik gelişmelerin ardından, 1960/larda doğum kontrol haplarının piyasaya çıkması, kadının özgürlüğünü daha da artırdı. Eskiden Avrupa’da, şimdi ülkemizde olduğu gibi çapkınlık yapmak, metres tutmak erkeklere özgü bir durum iken, hele 1970’lerden sonra kadının toplumdaki yeni rolü ile kadının aktif ve cesur cinsel özgürlüğü günlük yaşama yansıdı.

Tabular yıkıldı, lesbiyenler açıkça kulüp ve dernek kurabildiler. Erkek homoseksüel evlilikleri ise resmen, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde tanındı. Son yıllarda yayılan eş değiştirme olgusu Avrupa ve Amerika’da geleneksel aile anlayışının değişime uğramasına neden oldu. Bu olgunun birçok Avrupa ülkesinde sürüp gitmesinin nedeni buna başlayanların önemli bir bölümünün söylediklerine göre, özgür koşullara alışmaları ve kendilerini rahat hissetmeleri idi.

Türkiye’de evlilik kurumu özellikle mesleği olmayan kadınlar için hâlâ bir sosyal güvence gibi görünüyor. Halbuki Avrupa’da devlet sosyal güvenliği çok iyi ve adil bir şekilde sağladığı için, evlilik iki bireyin tamamen kendi özgür seçimleri ile girdikleri ve cinsellikle ilgili tercih ve bağların oldukça gevşek olduğu bir yapı arz etmekte. Ayrıca 1980’li yıllardan sonra AİDS gibi, cinsel yolla bulaşan, öldürücü bir hastalığın yayılmasından sonra, Avrupa’da birçok evli

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*