Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 10-bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 10-bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik.10-Bölüm.

Evlenmeye Karar Veren Gençler Arasında Medyum- Lara, Falcılara, Cincilere, Türbelere Giderek Eş Arama Ça- Baları Giderek Yaygınlaşıyor. Bu Tür Girişimleri Eskiden Yaşlı İnsanlar Yaparlardı.

Şimdi İse Evlenecek Gençler De Bu Kervana Katılmaya Başladılar. Özellikle Hanımların Bu Çeşit Hurafelere Daha Fazla İlgi Duyduklarına Hep Şahit Oluyoruz.

Hayırlı Bir Kısmeti(!)Çıksın Diye Türbelere Gidip Mum Yakanları, Kurban Diye Tavuk Kesenleri, Türbenin Etrafına Çaput Bağlayanları, Oralarda Ağlayıp Sızlayan İnsanları Televizyonlarda Sık Sık Görüyoruz.

Bu Davranış Biçimi, “Karakter Ve İnançla İlgili Bir Sorun” Olmakla Beraber, Ülkemizin Sosyo-Kültürel Ya- Pısı İtibariyle “Toplumsal Bir Yara” Hâlini Almıştır. Yapılan Araştırmalara Göre; Ülkemizde Yirmi Üç Milyon İnsan Türbelere Giderek Ziyaretlerde Bulunuyor.

Antalya Bayan Escort.

Bunların Büyük Bir Çoğunluğu Orada Yatan Mevtadan Eş Seçimi Ve Evliliğe Hazırlık Medet Bekliyor, Bu Tür Yerler Âdeta “Umut Kapısı” Oluyor. Türbe Ve Mezarlarda Yatan, Dünyada Yaşayanlar- Dan Fatiha Beklerken, Bizler Onlardan Medet Umuyo- Ruz. Ne Garip Çelişki?.. Hurafelere Umut Bağlamak Nereden Geliyor?

Hurafelere Rağbet İki Şekilde Oluyor: Birincisi: Yukarıda Da Belirttiğimiz Gibi Bu Durum “Karakter Ve İnanç”La İlgili Bir Durumdur. Bazı İnsanla- Rın Zayıf Kişilikleri Yanında, Bilgi Ve Deneyimleri De Ol- Madığından Her Şeye Çabuk Kanabiliyorlar- İkincisi: İnsan Ruhu, Yaratılışı Gereği Bir Ş^Flç[E İnanma Ve Çabucak Bağlanma İhtiyacındadır.

İnsanla- Rın Manevi İhtiyaçları Temel Kaynaklarından Öğretilme- Diğinden, Batıl İnanç Ve Hurafelere Yönelebiliyorlar. Başta Aileler Olmak Üzere Bütün Kurum Ve Kuruluş- Lar, Manevi İhtiyacı Kaynağından Doğru Bir Şekilde Öğ- Retmek Zorundadır.

Böyle Yapılmadığı Takdirde, Bu Boşluğu Batıl Olan Hurafeler Doldurur; Dolayısıyla Aile- Nin Temel Yapısını Oluşturan Evlilik Müessesesi De, Yan- Lış Temeller Üzerine Kurulmuş Olur. I-W-1 İnsanların Manevi İhtiyaçları Temel Kaynaklarından Öğretilmediğinden, Batıl İnanç Ve Hurafelere Yönelebiliyorlar.

Antalya Escort Bayan.

Hurafeler İnsanın Kısmetini Açar Mı? İngiliz Düşünürlerinden Francis Bacon: “Akıllı Ve Dikkatli İnsan Kendi Kısmetini Görebilir. Bazıları Kördür Dese De, Hepten Görünmez De Değil” Diyor. Buna Göre, Evlenecek Gençlerin Kısmetlerinin Gizli Sak- Lı Bir Şey Olmadığını Söyleyebiliriz. Her Şeyde Olduğu Gibi, Eş Aramada Da Dikkatli, Sabırlı Ve Bilinçli Olmak Gerekiyor.

Evliliğe Hazırlıkla İlgili Yaptığımız Bu Çalışma, Sizin Bilinç- Lenmenize Ve Dikkatli Olmanıza Yardımcı Olacaktır. Evlilik Öncesi Bilinçlenmeyi Kavradığımız Takdirde Gizli Olan Kısmetiniz Sizinle Beraber Ortaya Çıkacaktır Kitle İletişiminin, Bilginin Ve Teknolojinin Yaygın Olduğu Bir Dünyada Hâlâ Hurafelere Ve Batıl İnanışlara Yönelen İnsanların Olması Gafletlerin En Büyüğüdür.

Hurafeler Ve Batıl İnançlar İnsanların Kısmetini Aça- Maz; Bilakis Evlenecek Kişilerin Kısmetlerinin Kapan- Masına Sebep Olurlar. Ayrıca Falcıların, Medyumların, Cincilerin, Ruhçula- Rın, Kâhinlerin, Üfürükçülerin Ve Türbelere Giderek Kısmet Arayanların Hiçbirinin Dinî Gerekçeleri De Yoktur.

Yüce Dinimiz, Bunları Yasakladığı Gibi, Pozitif İlim De Bunların Hepsini Reddetmiştir. Bu Anlattıklarımızla Örtüşen İlginç Hikâyeyi Şimdi Birlikte Okuyalım.

Antalya Escort.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 10 Bölüm

Cevap bırakın