Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan »  Eş Secimi Ve Evlilik 11-Bölüm

 Eş Secimi Ve Evlilik 11-Bölüm

 Eş Secimi Ve Evlilik.11-Bölüm.

Hurafeler İnsanın Etini Açar Mı? İngiliz Düşünürlerinden Francis Bacon: “Akıllı Ve Dikkatli İnsan Kendi Kısmetini Görebilir. Bazıları Kördür Dese De, Hepten Görünmez De Değil” Diyor. Buna Göre, Evlenecek Gençlerin Kısmetlerinin Gizli Sak- Lı Bir Şey Olmadığını Söyleyebiliriz.

Her Şeyde Olduğu Gibi, Eş Aramada Da Dikkatli, Sabırlı Ve Bilinçli Olmak Gerekiyor. Evliliğe Hazırlıkla İlgili Yaptığımız Bu Çalışma, Sizin Bilinç- Lenmenize Ve Dikkatli Olmanıza Yardımcı Olacaktır.

Evlilik Öncesi Bilinçlenmeyi Kavradığımız Takdirde Gizli Olan KısMetiniz Sizinle Beraber Ortaya Çıkacaktır Kitle İletişiminin, Bilginin Ve Teknolojinin Yaygın OlDuğu Bir Dünyada Hâlâ Hurafelere Ve Batıl İnanışlara Yoyönelen İnsanların Olması Gafletlerin En Büyüğüdür.

Humurafeler Ve Batıl İnançlar İnsanların Kısmetini Aça- Mazız; Bilakis Evlenecek Kişilerin Kısmetlerinin Kapan- Masında Sebep Olurlar. Ayrhynca Falcıların, Medyumların, Cincilerin, Ruhçula- Rın, Kâhinliklerin, Üfürükçülerin Ve Türbelere Giderek KısMet Arayanlap’arın Hiçbirinin Dinî Gerekçeleri De Yoktur.

Yüce Dinimiz, Bunları Yasakladığı Gibi, Pozitif İlim De Bunların Hepsini Râ! Reddetmiştir. Bu Anlattıklarırwr,M,Zla Örtüşen İlginç Hikâyeyi Şimdi Birlikte Okuyalım. Beyaz Atlı Prensesi Bulabilmek İçin… Zuhurat Baba Türbesinin Etrafı Kalabalık Günlerinden Bi- Rini Yaşıyordu. Türbenin Çevresi Hınca Hınç Kadınlarla Dolup Taşmıştı.

Antalya Bayan Escort.

Yaşlı Kadınlar, Genç Kızlar, Çoluk-Çocuk, Seyyar Sa- Tıcılar Her Tarafı Doldurmuşlardı. Dua Edenlerin, Dövünenlerin, Ağlayanların Feryatları Âdeta Bir Mahşer Yerini Andırıyordu.

Her Birinin Ayrı Bir Der- Di, Ayrı Bir Sıkıntısı Vardı. Buraya Gelen İnsanların Ortak Dertleri, Zuhurat Baba’nın Türbesinden Derman Bulmaktı. Esma’nın Derdi De İyi Bir Kısmet Bulmaktı. Gönlüne Gö- Re Evleneceği Beyaz Atlı Prensini Bulabilmek İçin Buraya Gelmişti.

Esma, Yirmi Altı Yaşında Güzel Bir Kızdı. Şimdiye Kadar Bir Defa Sözü, İki Kere De Nişanı Bozulmuştu. Çeşitli Nedenlerle Üçünde De Evlilik Nasip Olmamıştı. Dördüncü De- Fa Kısmetini Bulabilmek İçin De Helva Yapıp Zuhurat Baba » Türbesine Gelmişti. Büyük Umutlarla Yaptığı Helvayı Önüne Gelenlere Dağı- Tırken, Yaşlı Leman Teyze’ye De Uzatmıştı.

Helva Dağıtma Vesileyle Karşılaşan İki Kadının Dostluğu Bu Şekilde Başla- Mıştı. Kısa Zamanda Anlaşıp Kaynaşmışlardı*. Leman Tey- Ze’nin Tatlı Konuşmaları Esma’yı Etkilemişti. Yaşlı Kadın İle Genç Kız Arasındaki Muhabbet Kısa Zamanda Kısmet Arama Üzerinde Yoğunlaşmıştı Bile… Leman Teyze, Esma’ya Kanının Çabuk Kaynadığını Ve Onu Çok Sevdiğini Söyler.

Gençleri Evlendirerek İyilik Yap- Mayı Uzun Uzadıya Anlatır. Oğlu Durumunda Olan Bir Genç- Ten Bahseder Genç Kıza. Esma, Dağıttığı Helvanın Etkisini Gösterdiği İnancıyla, Enes Adındaki Gencin Kısmeti Olduğu- Nu Düşünür Ve Onunla Tanışmak İster._Esma İle Enes Tanışırlar. İki Genç Birbirlerini Beğenip Severler. Devreye Aileler Girer.

Antalya Escort.

Söz, Nişan Derken Kısa Za- Manda Evlenirler. Enes Bir Okulun Kantinini İşletmektedir. Orta Halli Bir Ya- Şam Tarzı Vardır. Evliliğin İlk Ayları İşleri Gayet İyi Gider. Bir Zaman Sonra Bekâr Arkadaşlarıyla Kahveye Ve Eğlence Yer- Lerine Takılmaya Başlayınca İşleri Bozulmaya Başlar. İşlerin Bozulması Aile Hayatını Da Etkiler.

Karı-Koca Arasındaki Tar- Tışmalar Giderek Geçimsizliklere Ve Huzursuzluklara Dönü- Şür. Esma Uzun Süre Aile İçi Huzursuzluğunu Dışa Yansıt- Maz. Bir Sır Gibi İçinde Saklar. Geçimsizlikleri İleri Boyutlara Ulaşınca Dayanamayıp Leman Teyze’ye Anlatır. Leman Tey- Ze, “Size Sihir Yaptılar” Tespitini Yapar.

Bu Bahaneyle Es- Ma’yı Cincilere, Muskacılara Ve Türbelere Götürerek Kapı Ka- Pı Dolaştırır. Yapılan Muskalardan, Dökülen Kurşunlardan, Dolaşılan Türbeler Ve Yatırlardan Hiçbir Hayır Gelmez.

Karı-Koca Arsında- Ki Huzursuzluk Ve Geçimsizlik Daha Da Artar. Bu Arada Esma’nın Elinde Avucunda Ne Varsa Hepsi Suyunu Çeker. Altınlarını Ve Ziynetlerini Heba Eder. Parasız Pulsuz Kalınca Da Son Çare Olarak Annesine Durumunu An- Latır, Anne De Babasına Anlatır. Anne-Baba Hemen Devreye Girerler. İşin Gerçek Yüzünü Öğrenmek İçin Kolları Sıvarlar.

Esma’nın Babası Güngörmüş Birisi Olduğundan Etraflıca Araştırmaya Ve Çareler Aramaya Koyulur. İşin Gerçek Yüzü Aslında Şudur: Damadın İşlettiği Okul Kantini Enes’in Hayatını Yeterince Doldurmamaktadır. Okul Devam Ettiği Sürece İşiyle Meşgul Oluyor, Okul Bittikten Son- Ra İse Cumantesi-Pazar Ve Diğer Tatillerde Devamlı Boş KalıYordu.

Antalya Escort Bayan.

Bu Defa Canı Sıkıldığında Da Kahveye Ve Eski Arka- Daşlarına Takılıyordu. Kahve Hayatı, Eski Arkadaşlarınınöteye Beriye Götürmeleri İşinden Ve Evinden Koparmıştı Enes’i. Durumun Farkına Varan Esma’nın Babası, Damadı Enes’in Hayatını Dolduracak Başka Bir İş İçin Önce Enes’i İk- Na Etmekle İşe Başladı.

Kantin İşine Paralel Bir İş Olan Kuru- Yemişçi Dükkânı Açması İçin Ona Yardımcı Oldu. Diğer Önemli Bir Durum Da, Leman Teyze Adındaki Ka- Dını Bu Aileden Uzaklaştırmak Olmuştu. Çünkü Bu İhtiyar Ka- Dın, Bu Çeşit İşleri Geçim Kaynağı Yaptığından, Her Kılığa Gi- Rebiliyordu.

İyilik Yapıyor Görünümünde Her Şeyi Berbat Edi- Yordu. Esmayı Kendine Öylesine Bağlamıştı Ki, Âdeta Esir Etmişti. Yapılan Gayretler Sonucu, Kısa Zamanda İşler Yoluna Girmeye Başlar.

Gece Gündüz Kuruyemişçi Dükkânında Kalan Enes, Gü- Nün Yirmi Dört Saati İşiyle Meşgul Olur. Bu İş Öylesine Bir İş Ki, Ne Tatili Vardır Ne De Bayramı. Kuruyemiş Dükkânını Bir Saat Dahi Boş Bırakmaya Gelmiyordu.

Mal Almak Ve Acil İşler İçin Öteye Beriye Gitmek Gerekti- Ğinde, Esma Dükkâna Bakmak Zorunda Kalıyordu. İş Ve Ev Hayatı Karı-Kocanın Bütün Dünyalarını Fazlasıyla Dolduruyor- Du Artık. Yeni Hayatları Pahalıya Mal Olmuştu Ama Evlilikleri De Kurtulmuştu.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 11 Bölüm.

Cevap bırakın