Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 12 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 12 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 12 Bölüm.

12. Bölüm Sanal Âlemde Eş Bulma Arayışları Baş Döndürücü Teknolojik Gelişmelerle Birlikte İn- San İlişkilerinde Büyük Değişiklikler Olmaya Başladı. Bu İlişkilerin Yerini İnternet Ortamındaki Sanal İlişkiler Al- Maya Başladı.

Kitle İletişiminin Ve Bilgisayarın İnsana Kazandırdı- Ğı Sayısız İmkânların Yanı Sıra, Teknolojik Gelişmeler Birçok Değerleri De Alıp Götürüyor. İnsanı Sosyal Haya- Tından, Çevresinden, Arkadaşından Ve Ailesinden KopaRıyor.

Daha Da Önemlisi, Kişiliğinde Yaptığı Tahribattan Dolayı İnsanı Yalnızlığa Sürüklüyor. Yalnız Kalan İnsan, İçindeki Boşluğu Doldurabilmek İçin “Sanal Âleme” Dalıp Farklı Arayışlara Yöneliyor.

İçindeki Boşluğu Televizyonla, Bilgisayarla Ve Cep Tele- Fonuyla Doldurmaya Çalışıyor. Kişinin İçe Dönük Sanal Arayışları Ona Birtakım Rahat- Lıklar Sağlıyor Olabilir.

İnsan Sanal Âlemle Öylesine Bütün- Leşiyor Ki, Yaptıklarıyla Mutlu Olduğunu Sanıyor Ve Onun- La Meşgul Olduğu Sürece De Müthiş Bir Haz Alıyor. Ancak Benliğiyle Baş Başa Kaldığında Kendini Bir Garip Hissetmeye Başlıyor. Farklı Bir Kişiliğe Bürünerek.

Antalya Bayan Escort.

Eş Seçimi Ve Evliliğe Hazırlık Ruhsal Sıkıntılara Giriyor. Gerçek Hayatla Sanal Hayat Arasında Bocalıyor, Gerçek İnsanlarla Sanal İnsanları Birbirine Karıştırıyor.

İşin Daha Vahim Yönü, Umut BağLadığı Ve Güvendiği İnsanların İhanetleriyle Karşılaştı- Ğında Da Hüsrana Uğruyor. Yalnız Kalan İnsan, İçindeki Boşluğu Doldurabilmek İçin Sanal Âleme” Dalıp Farklı Arayışlara Yöneliyor.

Teknolojik Gelişmeler İnsanlık İçin Büyük Bir Nimet. Kontrol Altında Tutulduğu Müddetçe Herkes Ondan Ya- Rarlanabiliyor. Ancak Bu Güzel Nimetleri, Kontrol Altın- Da Tutamayıp Hoyratça Kullanmaya Kalkışanlar, Fayda- Dan Çok Zarar Görüyorlar. Nerede Kaldı Eski Mektuplaşmalar?

Bir Zamanlar M*Ektup Arkadaşlıkları Vardı. En Güzel Kelimeler, En Anlamlı Cümleler Seçilerek Duygular KâĞıtlara Dökülürdü. Umutla Ve Merakla Mektupların CeVapları Beklenirdi. Bu Kültür Öylesine Yaygınlaşmıştı Ki Edebiyat Alanına Bile Girmişti.

Mektuplaşma Kültürü Başlı Başına Bir Sanat Dalı Olmuştu. Yakın Tarihe Kadar Mektup Kültürüyle İç İçe Yaşıyorduk. Telefonların Yaygınlaşmasıyla Birlikte Mektuplaşma Kültürünün Yerini, “Mesajlar Ve Sözel Anlatımlar’ Aldı. Eskiden Çok Yaygın Olan Bir Söz Vardı: ‘ At, Avrat, Silah.” Şimdi Bu İfadenin Yerini, “Araba, Avrat, Cep Te- Lefonu” Aldı.

Cep Telefonu Konuşma İhtiyacından Öte, Bir Alış- Kanlık Hâline Geldi. Dünyada En Çok Cep Telefonu Kul- Lanan Ülkeler Arasında Dördüncü Sıradayız. İnsanlar Ki- Şiliklerini Âdeta Cep Telefonlarıyla İspatlar Hâle Geldiler.

Antalya Escort.

Son Gelinen Nokta, Çok Daha Farklı Bir Görünüm Ser- Giliyor. Gençler İnternette Yapılan “Çetleşme”Lerle Ken- Dilerini Bambaşka Bir Sanal Dünya İçerisinde Buluyor- Lar. Yüzünü Görmediği, Sesini Duymadığı, Yaşını-Başını Bilmediği, Dilini, Dinini, Hatta Cinsiyetini Dahi Bilmedi- Ği İnsanlarla Uzaktan Uzağa İlişkiye Giriyorlar.

Dünyada En Çok Cep Telefonu Kullanan Ülkeler Arasında Dördüncü Sıradayız. Genelde Yalanlar, Kandırmacalar Ve İhanetler Üze- Rinde Kurulan Bu Sanal İlişkiler Bir Maceradan Öteye Gitmiyor. Bu Sanal İlişkiyi Önemseyip İşi Evliliğe Kadar Götüren De Giderek Çoğalıyor. Sanal Âlemin Cazibesi Nereden Geliyor?

İnsanların Psikolojik Ve Sosyolojik Yapıları İncelen- Diğinde Sanal Âlemin Cazibesiyle İlgili Birçok Nedenler Sıralanabilir. Bizi İlgilendiren İki Önemli Neden Üzerin- De Kısaca Duralım. Bunlardan Birincisi; Herkeste Var Olan “Merak Duy- Gusuzdur. Merak Duygusu Sağlıklı Ve Sağlıksız Her İn- Sanda Var Olan Bir Duygudur.

İnsan Bilmediği Şeyleri Merak Edip Öğrenmek İster.Burada Önemli Olan, Davranışlarını Kontrol Altında Tutabilme İradesini Gösterebilmektir. Bu İradeyi Göste- Remeyen Ve Bağımlı Hâle Gelen Kişiler, Hem Kendilerine Hem De Çevrelerine Sorun Olabiliyorlar. İkincisi; Sosyal Hayatta Kendilerini İfade Edemeyen, İçine Kapanık, Ruhsal Sorunları Ve Davranış Bozuklukla- Rı Olan Bastırılmış Duygulara Sahip Kişilerdir.

İnternette “Çetleşme Yaparak” Sanal Âleme Kendini Kaptıranlar Üzerinde Psikolog Ve Sosyologlar Devamlı Araştırmalar Yapıyor, Bu İnsanların Kişilik Ve Ruh Dün- Yalarını Devamlı İnceliyorlar Ve Çok Enteresan Sonuçlar Ortaya Çıkıyor.

Antalya Escort Bayan.

Daha Sonraki Sıralamalarda İse, Gerçek Hayattan Kaçanlar, Cinsel Problemleri Olanlar, Kişiliği Oturmamış Zayıf Karakterli İnsanlar, Bastırılmış Duygularını Ortaya Koyamayanlar Ve Çeşitli Komplekslere Sahip Olanların Yanında, Yukarıda Da Belirttiğimiz Gibi Sırf Merak Duy- Gusundan Dolayı Bu İşe Yönelenler Çoğunluğu Teşkil Ediyor.

İnternet Evlilikleri Sağlıklı Olur Mu? İnternet Ortamında Sanal Arkadaşlık Yapıp Da Evle- Nenler Az Da Olsa Var. Yapılan Bu Evliliklerin Sağlıklı Olup Olmadığı Pek Bilinmiyor.

İnternet Teknolojisi Bizde Yeni Geliştiğinden Ne Gibi Sosyal Rahatsızlıklara Yol Açacağını İleriki Zamanlarda Daha İyi Göreceğiz. Şu Anda Var Olan Şekliyle Olumlu Yönleri Yanında, Olumsuzlukları Daha Fazla Öne Çıkıyor Bu Bağlamda, İnternet Dünyasının Sanal Âlemi İçe- Risinde Eş Arama Girişimlerini Hiç Doğru Bulmuyoruz.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 12 Bölüm.

Cevap bırakın