Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.13-bölüm

eş secimi ve evlilik.13-bölüm

images
eş secimi ve evlilik.13-bölüm
ya içerisinde arayanlar, körü körüne kendilerini mace-
raya atmış olurlar.
Gazete ve televizyonlardaki evlilik ilanları, internet
dünyasındaki çetleşmeler ve diğer sanal arkadaşlıklar
tamamıyla “para tuzaklaradır. Bu tür girişimler insan-
ların yalnız paralarını almıyor, aynı zamanda umutları-
nı ve güzelim duygularını da alıp götürüyorlar.
ı-w-1
(îvlilik gibi ciddi bir kurumun temellerini bu
s.ihte dünya içerisinde arayanlar, körü körüne
kendilerini maceraya atmış olurlar.
Sanal âlemin içerisinden gerçek hayat arkadaşını
bulmak tamamen şans işi. Sağlıklı ve mutlu bir evi i I ik
yapma ihtimali çok azdır, hatta tamamıyla bir risktir
diyebiliriz. Bir ömür boyu beraber olacağınız insanı bu
sahte dünya içerisinde arayıp riske girmeye değer mi?
Diğer yönüyle, sanal âlemde gerçek sevgi yoktur.
Evliliğin içtenliğini, sıcaklığını ve samimiyetini bulmak
imkânsız gibidir. Bu nedenle teknoloji bize kazandır-
dıklarından daha fazlasını alıp götürüyor.
E§ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
Bilgi çağının bize kazandırdığı bu güzel imkânın alt
yapısını yeterince bilmediğimizden, “biz onu kullanacağı-
mıza, o bizi kullanıyor”. Bu nedenle, evlilik öncesinde
alınması gereken tedbirlerin sanal âlem içerisinde aranma-
sının doğru olmayacağını söylemek zorundayız.
Bu söylediklerimizin başka bir boyutunu ortaya ko-
yan garip bir olayı birlikte okuyalım.
İnternetten evlilikle ilgili araştırma yaparken, ilginç bir
yazıya rastladım.
Evlenmek isteyen bir bey, evlilik merkezlerinden biri-
ne gidip form dolduruyor. Formdaki tüm soruları cevap-
landırıyor. Kendi özelliklerini ve eş olarak seçeceği kadın-
da aradığı özellikleri tek tek sıralıyor.
Bir süre sonra aradığı özellikteki bir bayanla buluş-
ması için evlilik merkezine çağrılıyor. Aynı şekilde bayan
da çağrılıyor. Her iki aday sevinç içinde evlilik merkezine
gidiyorlar.
Kendilerine tahsis edilen mekânlarda beklemeye ko-
yuluyorlar. Tanışmak için sabırsızlıkla beklerlerken buluş-
ma anı geliyor.
Bir de ne görsünler?
Karşılarına önceden evli olup da, şimdi boşandıkları
eşleri çıkmasın mı!..
Garip Bir Karşılaşma

Sanal âlemin içerisinden gerçek hayat
arkadaşını bulmak tamamen şans işi. Sağlıklı
ve mutlu bir evlilik yapma ihtimali çok azdır,
hatta tamamıyla bir risktir.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*