Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 13 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 13 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 13 Bölüm.

Gazete Ve Televizyonlardaki Evlilik İlanları, İnternet Dünyasındaki Çetleşmeler Ve Diğer Sanal Arkadaşlıklar Tamamıyla “Para Tuzaklaradır. Bu Tür Girişimler İnsan- Ların Yalnız Paralarını Almıyor, Aynı Zamanda Umutları- Nı Ve Güzelim Duygularını Da Alıp Götürüyorlar.

Îvlilik Gibi Ciddi Bir Kurumun Temellerini Bu S.İhte Dünya İçerisinde Arayanlar, Körü Körüne Kendilerini Maceraya Atmış Olurlar. Sanal Âlemin İçerisinden Gerçek Hayat Arkadaşını Bulmak Tamamen Şans İşi. Sağlıklı Ve Mutlu Bir Evi İ I İk Yapma İhtimali Çok Azdır, Hatta Tamamıyla Bir Risktir Diyebiliriz.

Bir Ömür Boyu Beraber Olacağınız İnsanı Bu Sahte Dünya İçerisinde Arayıp Riske Girmeye Değer Mi? Diğer Yönüyle, Sanal Âlemde Gerçek Sevgi Yoktur.

Antalya Escort.

Evliliğin İçtenliğini, Sıcaklığını Ve Samimiyetini Bulmak İmkânsız Gibidir. Bu Nedenle Teknoloji Bize Kazandır- Dıklarından Daha Fazlasını Alıp Götürüyor.

E§ Seçimi Ve Evliliğe Hazırlık Bilgi Çağının Bize Kazandırdığı Bu Güzel İmkânın Alt Yapısını Yeterince Bilmediğimizden, “Biz Onu Kullanacağı- Mıza, O Bizi Kullanıyor”.

Bu Nedenle, Evlilik Öncesinde Alınması Gereken Tedbirlerin Sanal Âlem İçerisinde Aranma- Sının Doğru Olmayacağını Söylemek Zorundayız. Bu Söylediklerimizin Başka Bir Boyutunu Ortaya Ko- Yan Garip Bir Olayı Birlikte Okuyalım.

İnternetten Evlilikle İlgili Araştırma Yaparken, İlginç Bir Yazıya Rastladım. Evlenmek İsteyen Bir Bey, Evlilik Merkezlerinden Biri- Ne Gidip Form Dolduruyor.

Antalya Bayan Escort.

Formdaki Tüm Soruları Cevap- Landırıyor. Kendi Özelliklerini Ve Eş Olarak Seçeceği Kadın- Da Aradığı Özellikleri Tek Tek Sıralıyor. Bir Süre Sonra Aradığı Özellikteki Bir Bayanla Buluş- Ması İçin Evlilik Merkezine Çağrılıyor. Aynı Şekilde Bayan Da Çağrılıyor. Her İki Aday Sevinç İçinde Evlilik Merkezine Gidiyorlar.

Kendilerine Tahsis Edilen Mekânlarda Beklemeye Ko- Yuluyorlar. Tanışmak İçin Sabırsızlıkla Beklerlerken Buluş- Ma Anı Geliyor. Bir De Ne Görsünler?

Karşılarına Önceden Evli Olup Da, Şimdi Boşandıkları Eşleri Çıkmasın Mı!.. Garip Bir Karşılaşma Sanal Âlemin İçerisinden Gerçek Hayat Arkadaşını Bulmak Tamamen Şans İşi. Sağlıklı Ve Mutlu Bir Evlilik Yapma İhtimali Çok Azdır, Hatta Tamamıyla Bir Risktir.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 13 Bölüm.

Cevap bırakın