Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.14-bölüm

eş secimi ve evlilik.14-bölüm

eş secimi ve evlilik.14-bölümimages
Dinî değerlere önem veren bir ülke olduğur^,
dan, eş seçiminde “istihare” yaparak evlenmeye kr
verenlerin çoğunlukta olduğu biliniyor. Konunun t
taylarına inmeden önce “İstihare nedir? Nasıl uygu
nıyor, en önemlisi nasıl saptırılıyor?” sorularına cevap
lar arayacağız.
En yalın ifadesiyle istihare, evlenecek eşlerin ken-
dileri, aileleri veya başkaları tarafından nama^pk’1
dua yaptıktan sonra rüyaya yatılarak yapbir iba-
dettir. Rüyada güzel şeyler görülürse o evn veya
işin hayırlı olacağı, rüyada olumsuz şeyler görülürse
evliliğin veya işin hayırlı olmayacağı kabul edilir.
İstihare, evlenecek eşlerin kendileri, aileleri
veya başkaları tarafından namaz kılıp, dua
yaptıktan sonra rüyaya yatılarak yapılan bir
ibadettir.EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
Bu istihare neticesinde bazen tasarlanan iş veya ev-
lilik isabet edebilir, isabet etmediği zamanlar da olabi-
lir, bununla ilgili kesin, bir ölçü yoktur. Rüyadaki olay-
lara göre karar vermek tesadüfidir. Bunun ne ilmî yö
nü, ne de dinî hükmü vardır?
Şimdi istihare olayını değerlendirmeye çalışalım.
Rüyaların hayırlı ve şerli yönünü insan bilemez. Ba-
zen şer olan olaylarda hayır, hayır olan olaylarda da şer
olabilir. Buna göre geleceğe yönelik olayların nasıl olup
olmayacağını merak etmek insanın fıtratında vardır.
Bu gerçeği bilen bazı kişiler, insanların “merak duygu-
larından” yararlanarak bir geçim kaynağı oluşturmuşlardır.
Bu kişilerin geleceğe yönelik kehanetlerde bulunarak top-
lumda büyük rağbet gördüklerine şahit oluyoruz.
Özellikle iradesi zayıf olan insanların şansa, fala ve
uğura karşı büyük ilgileri vardır. Bundan yararlanarak
medyum, hoca ve kâhin olduğunu söyleyen kişiler, her
zaman toplumda kendilerine bir yer bulmuşlardır. Bu
işi ticari amaçla yapanlar olduğu gibi din adına, dava
adına yapanlar da maalesef oldukça fazladır.
Her ne suretle olursa olsun geleceğe ait hüküm
vermenin gerçeklerle bağdaşmadığının altını çizerek
belirtmek zorundayız.
İslâm Dininde İstiharenin Yeri
Diyanet Vakfı’nın heyet hâlinde hazırladığı, Türk
ye’de hatta dünyada ilk defa İslam dini adına en cid<
eser kabul edilen, ‘islam Ansiklopedisi”nin 23. cildiı
deki “İstihare” maddesinde konu şu şekilde anlatı
yor. “Yapılması düşünülen bir işin, Allah katında h
yırlı olan şekliyle gerçekleşmesini isteme.”İstihare, sözlük anlamıyla: “Hayırlı olanı iste-
mezdir.
Gelecekle ilgili bir işin veya evliliğin iyi mi ya da
kötü mü olacağının önceden bilinmesi hakkında ne bir
ayet, ne de bir hadis vardır.
İslam’da esas olan, bireyin kendi iradesi dahilinde
yapması gereken sorumluluklarını yerine getirmesi,
ondan sonra da Allah’a teslim olmasıdır. İstihareden
kasıt da budur.
Bir kişi evlenecek veya herhangi bir iş yapacaksa,
önce tedbirlerini alır ve yapması gereken dinî vecibe-
lerini yerine getirir; sonra da talep ettiği işin hayırlı ol-
ması için namaz kılar, dua eder, Allah’tan temennide
bulunur ve istihareye yatar.
İstihareye dayalı olarak eş seçecek olanların önce
“İslam’da tevekkül” akidesini iyi öğrenip kavramaları
gerekir.
İslam Ansiklopedisi’nin istihare bölümünde, bu ko-
nunun devamındaki ayetin mealinde: “Peygamberler
dahil hiç kimsenin, gaybı ve dolayısıyla bir işin kendisi
için hayırlı olup olmadığını bilemeyeceğini; Allah’ın
dilemesi dışında kendisine fayda veya zarar verecek
bir güce sahip olunamayacağı” bildirilmiştir. (el-A’raf
7/188)
İslam’da esas olan, bireyin kendi iradesi
dahilinde yapması gereken sorumluluklarını
yerine getirmesi, ondan sonra da Allah’a
teslim olmasıdır.Rüyaya Bakarak Karar Verilir mi?
Rüya konusu başlı başına bir meseledir. Bugünkü
ilim, rüya âlemini hâlâ çözememiştir. Anlatılanlar, ”var-
sayımlara dayanan tahminler”dir. Yine Diyanet Vakfı’nın
hazırladığı İslam Ansiklopedisinin istihare bölümünde
şöyle denilmektedir: “Bazı dinî kaynaklarda, rüyada be-
yaz veya yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna, siyah
veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna delalet ettiğine
dair nakledilen görüşler, şahsî tecrübelere dayanmakta,
dolayısıyla dinî bir mahiyeti bulunmamaktadır.”
İnsanın rüya âlemi çok karışık olduğu kadar çok
yönlüdür de. Dolayısıyla rüyaya bakarak karar verme-
nin doğru olmadığının altını tekrar çizerek belirtmeliyiz.
Evlilik gibi çok önemli bir konuyu rüyaya bağlayarak
yönlendirmek, kendinizi bile bile riske atmak demektir.
Sizler eş seçiminden evlenme safhasına gelinceye
kadar, almanız gereken bütün tedbirleri alıp, ondan
sonra da eşinizin ve evliliğinizin hayırlı olması için na
mazınızı kılın, duanızı yapın ve istihareye yatın.
Evlilikle ilgili tedbirlerinizi almadığınız takdirde ne
kadar istihare yaparsanız yapın, ne kadar güzel rüyalar
görürseniz görün, boşuna vakit kaybetmiş olursunuz.
Evlilik gibi çok önemli bir konuyu rüyaya
bağlayarak yönlendirmek, kendinizi
bile bile riske atmak demektir.

Cihangir Bey’in Rüyası
Cihangir Bey, günün yorgunluğunu üzerinden atması
için eşinden bir kahve yapmasını ister.
Eşinin hazırladığı kahveyi televizyonun başında keyifle
yudumlarken üzerine bir ağırlık çöker ve koltuğunda uyma-
ya başlar.
Uyuduğunu gören eşi yatağına geçip uzanmasını ister.
Eşinin yardımıyla Cihangir Bey yatağına uzanır, mışıl mışıl
uymaya başlar…
Olacak ya! O gece belki de hayatında görebileceği en
güzel rüyayı görür.
Rüyasında huri güzeli bir kızla, havuzlu, bahçeli bir vil-
lada dillere destan bir düğünle evlenir.
Ziyafetler, eğlenceler kırıla gider… Davetliler dağıldık-
tan sonra Cihangir Bey dünyanın en mutlu çiftlerin listesin-
de yerini alır…
Sabah kalktığında cesaretini toplayarak rüyasını bütün
detaylarıyla olduğu gibi eşine anlatır.
Eşi de istemeyerek de olsa hafif gülümseyerek, “Hayır-
dır inşallah” deyip konuyu önemsemez görünür. Ne de olsa
rüya… Üzerinde durup sorun çıkaracak değil ya…
Ertesi gün, Cihangir Bey işine giderken eşi önüne ge-
çip ciddi bir ses tonuyla:
– Bana bak Cihangir!.. Bundan sonra benden izinsiz,
rüyada da olsa bir daha evlenmeyeceksin tamam mı, der.
Anonim

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*