Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm.

Sürat Meraklısı Gencin Acı Sonu Otomobili İle Hız Yapma Alışkanlığı Olan Bir Genç, Ev- Lendikten Sonra Aynı Alışkanlığını Sürdürür. Bir Gün Eşine, “Bugün Seninle Bir Gezi Yapalım, Hem Dinlenirsin Hem De Senin İçin Bir Değişiklik Olur” Der.

Hanımı, Normal Bir Gezi Olacağını Düşünerek Kabul Eder. Birlikte Son Model Spor Arabalarına Binerler. Şehir Dışına Çıktıktan Sonra, Kocası Neşelenerek Çığ- Lıklar Atmaya Başlar. Bir Taraftan Da Süratini Arttırır, Sürat Arttıkça Adam Çığlıklarını Daha Da Yükseltir.

Kadıncağız Korkudan Ne Yapacağını Bilemez. Yavaş Gitmesi İçin Yal- Varmaya Başlar. Kadıncağızın Korkması Adamın Umurun- Da Bile Değildir. Kendi Dünyasında Daha Da Neşelenir. Bir Tarafta Kadıncağızın Korkudan Çığlıklar Atmasını; Diğer Ta- Rafta Da Direksiyonu Başında Kendisinden Geçmiş Bir Ada- Mın Zevkten Naralar Atmasını Düşünün…

Kadıncağız Korkudan Bir Hafta Kendine Gelemez. Ka- Dın Ağladıkça, Kocası Nasıl Zevkli Bir Yarış Olduğunu Anla- Tır. Uzun Süre Bu Konu Üzerinde Tartışmalar, Kavgalar Sü- Rüp Gider. Sonunda Ne Olur Biliyor Musunuz?

Adam Bir Trafik Kazasına Kurban Gider. Bir Evlilik De Bu Tarz Alışkan- Lığı Olan Bir İnsan Yüzünden Sönüp Gider. Yaşanmış Bir Olay…7 – Arkadaş Deyip Geçmeyin Çok Bilinen Bir Söz Var: “Bana Arkadaşını Söyle, Sa- Na Kim Olduğunu Söyleyeyim.” Bu Söz, İnsanı Tanıma- Da Çok Önemli Bir İpucudur.

Antalya Escort.

Evlenecek İnsan, Eş Adayı- Nın Arkadaşlarını Araştırıp Tanımak Zorunda. Çünkü Evlilik Hayatında Bu İnsanlar Evlerine Gele- Cek, Onlarla Beraber Olacak. İyi Veya Kötü Yönlerini Paylaşacaklar.

İnsan Arkadaşsız Olamaz. Kızın Da, Er- Keğin De Arkadaşlarının Olması Gayet Tabii Bir Hadise- Dir. Önemli Olan; Kişiliğinize Uygun, Vefalı, Zor Zaman- Larda Yanınızda Bulunabilecek Dostlarınızın Olması. I-W—N “Bana Arkadaşını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim.” Çağımızda Bazı İnsanlar Öylesine Değişken Olmuş Ki, Çıkarları Uğruna Her Kılığa Girebiliyorlar.

Size Olan Düşmanlığını Yapabilecek Gücü Yoksa, Önce Sizinle Ar- Kadaş Oluyor. Sizden Yararlandığı Müddetçe Dostluğu- Nu Devam Ettiriyor. Biraz Palazlandığında İse Gerçek Kişiliği Ortaya Çıkıyor. Hz. Ali Bu Konuda: “En Kötü Düşman, Düşmanlığını Gizleyen Dosttur” Diyor.

Günümüzde Düşmanlıkların Çoğu Maalesef Gizli Yapılıyor. Hz. Ali, Başka Bir Veciz Sözünde, “Kişi Arkadaşı İle Ölçülür” Diyor. İnsanın Karakteri Beraber Gezip Tozduğu İnsanlarla Daha Kolay Anlaşılır. Aristoteles’in De Arkadaşlıkla İlgili Sözünü Önemse- Mekte Yarar Var: “Çok Arkadaşı Olanın Aslında Hiç Ar-4 Kadaşı Yoktur.” Demek Ki Gerçek Arkadaş Az Ve Öz Olandır.

Geleneksel Ve Kültürel Farklılıklar Eşlerin Birbirleri Hakkında Araştıracakları Konular- Dan Biri De “Yöresel, Geleneksel Ve Kültürel Farklılıkla- Rı “Dır. Bu Durum Evlilik Öncesinde Önemli Gözükmeye- Bilir.

Hatta Bu Farklılıklar Gelin Ve Damat Adaylarına Değişik Ve Zevkli De Gelebilir. Ancak, Evlilik Sonrasında Her Farklı Olay Bir Prob- Lem Olabiliyor. İşin İçine Bir De İnatlaşma Girince, En Küçük Bir Farklılık, Başlı Başına Bir Geçimsizlik Kaynağı Oluyor.

Antalya Escort Bayan.

Evlilik Öncesindeki Tahammül Ve Hoşgörü, Ba- Kıyorsunuz Ortadan Kayboluveriyor. Burada Önemli Olan, Ciddi Farklılıkların Önceden Belirlenmesidir. Namus Anlayışı, Dinî İnanışlardaki Esaslar Gibi Temel Değerlere Dayalı Farklılıklar Günün Birinde Filizlenip Ortaya Çıkarlar.

Bulların Haricindeki Kültürel Ve Yöresel Farklılıklar İletişimle Halledilebilir. Eşler Arasında Hoşgörü Ve Tahammül Olduktan Sonra, Sıradan Farklılıklar Evliliğe Bilakis Canlılık Da Kazandırır. Farklı Yörelerin Düğünleri, Müzikleri, Eğlenceleri, Yemek- Leri, Davetleri, Kıyafetleri Başlı Başına Bir Zenginliktir.

Ancak Temel Değerlere Gelince Durum Değişir. Bu Noktada Konuyu Enine Boyuna Araştırıp Bu Husustaki Kesin Tavır Ortaya Konulmalı. “Hele Bir Evlenelim Sonra Oturup Konuşuruz” Diye Düşünenler Treni Kaçırmış Olurlar.

Eşler Arasında Hoşgörü Ve Tahammül Olduktan Sonra, Sıradan Farklılıklar Evliliğe Bilakis Canlılık Da Kazandırır.Çünkü Evlilik Öncesiyle Evlilik Sonrasındaki Durum Tahmin Edilemeyecek Kadar Farklı Oluyor.

Artık Eşler Birbirlerini Sahiplenmişlerdir, Olan Olmuş Geçen Geç- Miştir. “Elde Etme Ve Sahiplenme” Duygusundan Sonra Gerçek Hayat Başlıyor.

Altını Çizerek İddia Ediyoruz: “Temel Değerler”De Mutlaka Ortak Noktalar Belirlenmeli. Bu Noktada Birleş- Tikten Sonra, Diğer Durumlar O Kadar Önemli Değildir. Az Evvel De Belirttiğimiz Gibi Bazen Bu Sıradan Farklı- Lıklar İnsana Değişik Ve Zevkli De Gelebilir. Aslında Farklılıklar Normal Davranışlardır.

Burada Önemli Olan, Farklılıkları Kabullenme Ve Benimseme Me- Selesidir. Bu Kabullenme Ve Benimseme Evlilik Öncesin- De Oluyor Da, Evlilik Sonrasında Çoğu Zaman Olmuyor.

Altını Çizerek İddia Ediyoruz: “Temel Değer- Lerde Mutlaka Ortak Noktalar Belirlenmeli. Bu Bağlamda Farklı Kültür Ve Alışkanlıkları, Önceden Konuşup Anlaşarak Belirlemede Büyük Yarar Vardır.

Antalya Bayan Escort.

Doğan Cüceloğlu’nun Bu Konuyla İlgili, Bir Televizyon Kanalında- Ki, “Temiz Aile, Temiz Toplum” Adlı Programında: “Temel Değerlerde Benzerlik Şarttır, Diğer Durumlardaki Farklılıklar İse Zenginliktir” Tespiti Yerinde Bir Tespittir.

9 – Çağımızın Hastalığı Depresyona Dikkat Çağımızın İnsanlarında Çok Rastlanan Davranış Bo- Zukluklarından Biri He “Ruhsal Ve Zihinsel” Hastalıklardır.Evlenecek Gencin Fiziki Görünümüne Bakıyorsunuz, Her Davranışıyla Normal Görünüyor. Düzgün Ve Man- Tıklı Konuşuyor.

İnsani İlişkileri Gayet İyi, Huyu Suyu Güzel. Gelin Adayı Kızın Güzelliği İse Dillere Destan. Er- Keğin Yakışıklığına Da Diyecek Yok. Ortada Evliliğe Ma- Ni Olacak Herhangi Bir Engel Olmadığına Göre Bu İzdi- Vaç Neden Olmasın?

Bu Durumda Eşler Birbirlerini Beğeniyor, Aileler De Evliliği Onaylıyor Ve Her Şey Planlandığı Gibi Sonuçlanı- Yor. Evlilik Normal Bir Şekilde Giderken Bir De Bakıyor- Sunuz “Ruhsal Bunalımlar” Baş Gösteriyor.

Hayatın Zorlukları Karşısında Direnme Göstereme- Yen Eşlerden Biri Veya Her İkisi Çaresizlik İçerisinde Ne Yapacaklarını Bilemiyorlar. Hayat Şartları Zorlaşınca Bu Bunalımlar “Depresyona”, Güzelim Evlilik De Cehenne- Me Dönüşüyor.

Aşağıda Okuyacağınız Olay Bunu Ortaya Koyuyor.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm.

Cevap bırakın