Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 21 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 21 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 21 Bölüm.

Evlenmek, Yuva Kurmak, Ev Diizmek, Mal-miilk Sa- Hibi Olmak Bir Plan Ve Program Dahilinde Olmali. Bir- Den Zengin Olmak, Birden $ohret Olmak, Birden Her İs- Tedigini Elde Etmek, Birden Evlenmek İnsana Beklenil- Digi Kadar “mutlu Ve Saglikli” Bir Hayat Kazandirmiyor.

Evlilik Oncesinde Ev İhtiya<^lannin Tumiinu Almaya Kalkan Ki§ilerio Evlendikten Sonra “ev Kurma” Gibi Bir Ama^lari Olmayacagindan, Bo$luga Dii§me İhtimalleri Oldukqa Fazla.

Can Sikintilarindan Olumsuz Davrani^lar İgerisine Girebilirler. Oysa İmkanlari Nispetinde Zorunlu İhtiyaqlari Kar§i- Layacak Kadar Ev E§yasi Alinirsa, Hem Sikintili Bir Du- Rum Ortaya Gkmaz, Hem De §artlar Miisait Oldugunda, Gelecekle İlgili Plan Yapma Firsati Bulmu§ Olurlar.

Diger Onemli Bir Konu Da, Gelecekle İlgili Her İnsa- Nin \q Dunyasmda Ge§itli “ozlemleri” Vardir. Insan Bu Ozlem Duygusuyla Ya§ar. Ozlem Duygusu Ya§anma- Dan, Onun Hayaliyle Umutlanmadan Elde Edilenlerin Gergek Kiymetleri Bilinmez. Ozlem Duygusunu Yitirmemek İgin… “amaci, Ozlemi Ve Umudu” Olmayan İnsanlar Ga- Buk Bunalima Dii$erler.

Yuva Kuracak E§lerin, Kuracaklari Yuvanin Oturma Grubunu, Yatak Odasini, Buzdola- Bim, Halisini, Elektronik Cihazlarini, Hatta Arabasini Bir- Den Almaya Kalkmalari, “ozlemlerini” Qabuk Sonduriir.

Toptan Elde Edilen Bu Mutlu Yuva, Heveslerinin Kisa Zamanda Kaybolmasina Yol Agar. Evlilige Eksik İhtiya^larla Gidildiginde İse E§ler, İhti- Ya^lari Olan E§yalarinin Once Hayalini Kurup Ozlemini Geker, Alacaklari E^yalarin Ara§tirmasim, Hesap Ve Kita- Bini Daha Sonra Yaparlar. Ekonomik Durumlari Miisait Oldugunda İse İstedikleri E§yayi Gider Alirlar.

Antalya Eskort.

Evlenmek, Yuva Kurmak, Ev Diizmek, Mal-miilk Sa- Hibi Olmak Bir Plan Ve Program Dahilinde Olmali. Bir- Den Zengin Olmak, Birden $ohret Olmak, Birden Her İs- Tedigini Elde Etmek, Birden Evlenmek İnsana Beklenil- Digi Kadar “mutlu Ve Saglikli” Bir Hayat Kazandirmiyor.

Evlilik Oncesinde Ev İhtiya<^lannin Tumiinu Almaya Kalkan Ki§ilerio Evlendikten Sonra “ev Kurma” Gibi Bir Ama^lari Olmayacagindan, Bo$luga Dii§me İhtimalleri Oldukqa Fazla. Can Sikintilarindan Olumsuz Davrani^lar İgerisine Girebilirler.

Oysa İmkanlari Nispetinde Zorunlu İhtiyaqlari Kar§i- Layacak Kadar Ev E§yasi Alinirsa, Hem Sikintili Bir Du- Rum Ortaya Gkmaz, Hem De §artlar Miisait Oldugunda, Gelecekle İlgili Plan Yapma Firsati Bulmu§ Olurlar. Diger Onemli Bir Konu Da, Gelecekle İlgili Her İnsa- Nin \q Dunyasmda Ge§itli “ozlemleri” Vardir.

Insan Bu Ozlem Duygusuyla Ya§ar. Ozlem Duygusu Ya§anma- Dan, Onun Hayaliyle Umutlanmadan Elde Edilenlerin Gergek Kiymetleri Bilinmez. Ozlem Duygusunu Yitirmemek İgin… “amaci, Ozlemi Ve Umudu” Olmayan İnsanlar Ga- Buk Bunalima Dii$erler. Yuva Kuracak E§lerin, Kuracak- Lari Yuvanin Oturma Grubunu, Yatak Odasini, Buzdola- Bim, Halisini, Elektronik Cihazlarini, Hatta Arabasini Bir- Den Almaya Kalkmalari, “ozlemlerini” Qabuk Sonduriir.

Toptan Elde Edilen Bu Mutlu Yuva, Heveslerinin Kisa Zamanda Kaybolmasina Yol Agar. Evlilige Eksik İhtiya^larla Gidildiginde İse E§ler, İhti- Ya^lari Olan E§yalarinin Once Hayalini Kurup Ozlemini Geker, Alacaklari E^yalarin Ara§tirmasim, Hesap Ve Kita- Bini Daha Sonra Yaparlar. Ekonomik Durumlari Miisait Oldugunda İse İstedikleri E§yayi Gider Alirlar.

Ev Duzerken Uyulmasi Gereken Llkelerden Bazilari Y “evlilikte Esas Olan Evliligin Kulfetsiz Ve Rahat Olanidir” Dusturunu Kendinize Olqu Alin. / Mal-mulk Onemli Degil; Onemli Olan İlerde Mal- Mulk Alabilecek Mesleginizin Olmasidir. </ “mal-mulk Sizi Rahatlatir Ama Mutlu Etmez” Ku- Ralini İyice Kavrayin.

Luks Ya§ama, Yeni E$yalar Alma Fanteziniz Varsa Kontrol Altina Alin. / Ekonomik İmkanlariniz Musait Degilse, Ev Duz- Me Ve Diger Zorunlu İhtiyaglari Giderme ݧini Evlilik Sonrasina Birakmayi Deneyin. V    ev Duzerken Alinmasi Gereken Zorunlu Ev E§ya- Larini Birlikte Tarti§tiktan Sonra Kararla§tirin. Y En Degerli Ve Kalici Servetin Aim Teriyle Kazana- Rak Elde Edildigini Hiqbir Zaman Unutmayin.

Evlenirken Bor^lanarak Evinizin Butiin İhtiyaq:- Larini Almaya Kalkarsaniz “ozlem Duygunuzu” Korelt- Mi$ Olursunuz. ? Yeni Yuvanizi Kurarken İmkanlariniz Kadar E§ya Alin Ve Yuvanizi Ona Gore Dizayn Edin. / Mal-miilk Edinmeyi Birden Degil, Zaman İ<;eri- Sinde Olmasini Hedefleyin. En Degerli Ve Kalici Servetin Aim Teriyle Kazanarak Elde Edildigini Hi^bir Zaman Unutmayin.

Goriintli Olsun Diye Yapilan Evlilikler Ba§kalari- Ni İmrendirir Ama Sizi De Surundiirecegini İyice Bir Du- §unun. S Rahat Ya§amla İlgili Ozlemlerinizi Gelecege Bi- Rakin. Bu Davram$ Sizi Daha Fazla Hayata Baglayacaktir. / “liiks Ya$amak Ve Surekli Tuketme Ali§kanligi Olanlar, Tatminsizlige Suruklenirler”, Bunu Unutmayin.

Mutluluk Arzuladiklarinizi Elde Etmek Degil, Elde Ettiklerinizle Mutlu Olmayi Ogrenebilme Yetenegi- Dir” İlkesini De Unutmayin. -— Temel’in Yoksullugu Temel Evlenirken Yeterince Parasi Olmadigindan Evlilik İhtiyaglarini Tamamlamadan Evlenir.

Konu Kom§u “uziilme, İlerde Gali§ir, İhtiyaglarini Ta- Mamlarsin” Diye Teselli Ederler. Temel Kit Kanaat Gegimini Surdururken Karisi Fadime Ga- Ma§ir Yikamak İgin Deterjan İster.

Temel Yeterince Parasi Ol- Madigindan Deterjan Yerine Sabun Alir. Fadime Soylenir Ama Yine De Sabunla Gama§ir1an Yikamaya Koyulur. Bu Arada Karga Gelir, Sabunu Kaptigi Gibi Alip Goturur.

Fadime Feryat Figan Soylenmeye Ba§lar: -temel!.. Temel Ko§l Karga Sabuni Kapti Geturdi!.. Temel Gayet Sakin Bir §ekilde: – Uziilme Fadime… Bo§ Ver Alsun Getursun… Baksa- Na Kapkara.

Pizden Daha 90k Onun Yikanmaya İhtiyaci Vardur. Y Goriintu Olsun Diye Yapilan Evlilikler Ba§kalari- Ni İmrendirir Ama Sizi De Surundurecegini İyice Bir Du- §unun. V Rahat Ya§amla İlgili Ozlemlerinizi Gelecege Bi- Rakin. Bu Davram§ Sizi Daha Fazla Hayata Baglayacaktir. Y “liiks Ya§amak Ve Siirekli Tuketme Alifkanligi Olanlar, Tatminsizlige Siiruklenirler”, Bunu Unutmayin. / “mutluluk Arzuladiklarinizi Elde Etmek Degil, Elde Ettiklerinizle Mutlu Olmayi Ogrenebilme Yetenegi- Dir” İlkesini De Unutmayin.

Temel’in Yoksullugu Temel Evlenirken Yeterince Parasi Olmadigindan Evlilik İhtiyaglarini Tamamlamadan Evlenir. Konu Kom§u “uzulme, İlerde Gali§ir, İhtiyaglarini Ta- Mamlarsin” Diye Teselli Ederler. Temel Kit Kanaat Gegimini Surdururken Karisi Fadime Ga- Ma§ir Yikamak İgin Deterjan İster. Temel Yeterince Parasi Ol- Madigindan Deterjan Yerine Sabun Alir. Fadime Soylenir Ama , Yine De Sabunla Gama§irlari Yikamaya Koyulur. Bu Arada Karga Gelir, Sabunu Kaptigi Gibi Alip Goturur. Fadime Feryat Figan Soylenmeye Ba§lar: – Temel!.. Temel Ko§!.. Karga Sabuni Kapti Geturdi!.. Temel Gayet Sakin Bir §ekilde: I Na – Uzulme Fadime… Bo§ Ver Alsun Getursun.

Antalya Escort.

baksa- I Vf Kapkara… Pizden Daha Gok Onun Yikanmaya İhtiyaci Bol Vaatli Evliljklerin Hazin Sonu Evlenip Yuva Kurmak Hayatin En Onemli, Ayni Za- Manda En Zor ݧlerinden Biri. Bu Nedenle Gerek E§ Se- Giminde Ve Gerekse Evliligin Diger ݧlemlerinde, Yuvayi Kurarken Agk Sozlii Ve Diiriist Olmali. Evlenecek E§ler, Kendi “oz Ki§iliklerini” Diirust^e Ortaya Koymalidir. Araci Olan Anne-baba Veya Diger İnsanlar Da Maske Takmadan Olduklari Gibi Davranmalidir. Evliligin Temel §arti, “diirust Ve Agik Sozlii Olmaktir”. Diirust İnsan Oyun Oynamadan, Rol Yapmadan, Yalan Soylemeden, Hilekarlik Yapmadan, Oldugu Gibi Davranan İnsandir.

Ulkemiz §artlarinda Yapilan Evliliklerde Erkek “ta- Lep Eden”, Kadin Da “talep Edilen” Konumunda Oldu- Gundan; Degerlendirmelerimizi Bu Realiteye Gore Yap- Maya Gali§acagiz. Buna Gore, Evlenecegi Hanimi Elde Edebilmek İ<;in Yapmayacagi §eyleri Vaat Ederek Ki§iliklerini Gizleyen Az Da Olsa Bazi Erkekler Vardir. Bu Ki§ilige Sahip Erkek- Ler Kendilerini Qok Akilli Zannettiklerinden Kisa Zaman- Da İ^lerini Halledeceklerine İnanirlar.

Halk Arasinda Buna “kiz Tavlama” Deniyor. Kizi Tavlayip Evlendikten Sonra Da Turn Vaatlerini Unutuveriyorlar Tabii…bu Yanli§ Davrani§ya’niz K|z Tavlamada Olmuyor. Kiz İs- Temelerinde Ve Aileler Arasindaki Anla$malarda Da Olabiliyor. Gerek E$ Se^iminde Ve Gerekse Evliligin Diger İ$lemlerinde, Yuvayi Kurarken Ayk Sozlii Ve Durust Olmali. Anne-babalar Ogullarma Kiz İsterlerken, Alabildigi- Ne Bol Vaatlerde, Taahhutlerde Bulunuyorlar.

Yapama- Yacaklari İ^lerin Hepsini Kabullenir Gozukup, Kiz Tarafi- Ni Elde Edebilmek İqin Her Kiliga Girebiliyorlar. Bu Tur Davram§lar, Erkek Tarafinda Oldugu Gibi, Az Da Olsa Kiz Tarafinda Da Olabiliyor. Gergekler Eninde Sonunda Ortaya C^ikar Hangi §artlarda Olursaniz Olun, Evlilik Sonrasinda Gergekler Ortaya Qikacaktir. ݧte O Zaman “yalancinin Mumu Sonmu§” Olacaktir. Bol Vaatlerle, Giizel Umutlar- La, Temiz Duygularla Yapilan Giizelim Evlilik, “sahiplen- Me Duygusundan” Sonra Qikmaza Girer. Bu Durumda Erkegine Buyiik Umutlarla Baglanan Kadinin “guveni” Sarsilir.

Guven Sarsilinca Da Sugla- Malarin, Tarti§malarin, Kavgalarin Ve Gegimsizliklerin Ardi Arkasi Kesilmez… Boyle Bir Durum Kar^isinda Kadinin Onunde İki Se- Genek Vardir. Birincisi, Turn Olup Biten Olumsuzluklari Sineye Gekip Susmak. Bu Davrani§ Kadinin Ki§iligi İgin Qok Tehlikeli Bir Durum. Bastirilan Ve Sindirilen Duygular, Bir Sure Sonra Kadinin Psikolojisini Ve Diinyasini Altust Eder.

İkincisi İse Hak Arama $eklidir. Kadin, Me§ru §artlarbu Yanli§ Davrani§ya’niz K|z Tavlamada Olmuyor. Kiz İs- Temelerinde Ve Aileler Arasindaki Anla$malarda Da Olabiliyor. Gerek E$ Se^iminde Ve Gerekse Evliligin Diger İ$lemlerinde, Yuvayi Kurarken Ayk Sozlii Ve Durust Olmali. Anne-babalar Ogullarma Kiz İsterlerken, Alabildigi- Ne Bol Vaatlerde, Taahhutlerde Bulunuyorlar.

Yapama- Yacaklari İ^lerin Hepsini Kabullenir Gozukup, Kiz Tarafi- Ni Elde Edebilmek İqin Her Kiliga Girebiliyorlar. Bu Tur Davram§lar, Erkek Tarafinda Oldugu Gibi, Az Da Olsa Kiz Tarafinda Da Olabiliyor. Gergekler Eninde Sonunda Ortaya C^ikar Hangi §artlarda Olursaniz Olun, Evlilik Sonrasinda Gergekler Ortaya Qikacaktir.

Antalya Escort Bayan.

ݧte O Zaman “yalancinin Mumu Sonmu§” Olacaktir. Bol Vaatlerle, Giizel Umutlar- La, Temiz Duygularla Yapilan Giizelim Evlilik, “sahiplen- Me Duygusundan” Sonra Qikmaza Girer. Bu Durumda Erkegine Buyiik Umutlarla Baglanan Kadinin “guveni” Sarsilir. Guven Sarsilinca Da Sugla- Malarin, Tarti§malarin, Kavgalarin Ve Gegimsizliklerin Ardi Arkasi Kesilmez… Boyle Bir Durum Kar^isinda Kadinin Onunde İki Se- Genek Vardir.

Birincisi, Turn Olup Biten Olumsuzluklari Sineye Gekip Susmak. Bu Davrani§ Kadinin Ki§iligi İgin Qok Tehlikeli Bir Durum. Bastirilan Ve Sindirilen Duygular, Bir Sure Sonra Kadinin Psikolojisini Ve Diinyasini Altust Eder. İkincisi İse Hak Arama $eklidir. Kadin, Me§ru §artlarzeynep’e Vaat Edilen Hayat Zeynep, Karadenizli Bir Koylii Kizidir. Gorucu Usuliiyle İstemeye Gelenler, Ge§itli Vaatlerle Onu İsterler. Damat Adayi Yavuz, Ailenin Dorduncu Ogludur. Ug Abi- Siyle Birlikte İstanbul’da Ticaret Yapmaktadirlar. Kiz İsteme- Ye Gelenler.

Kendilerini Oyle Zengin, Oyle Varlikli Tanitirlar Ki, Kiz Tarafini İmrendirirler. Zeynep, “zengin Bir Kismetim Gikti” Diye Sevingten Ara§tirma Yapma İhtiyaci Bile Duymaz. Yavuz’un Abileri Evlilik ݧini Oldubittiye Getiririer. Kiz Tarafi- Nin Turn İstediklerini Kabullenirler. Zeynep’e On Adet Burgu Bi- Lezik, İki Metre Altin Zincir Ve İstanbul’da Mustakil Bir Daire Ala- Caklarini Vaat Ederler.

Diger Ev E§yalarinin, Giyim-ku§amlarin Alimlari Zaten Onemli Degildir. Yavuz Ve Zeynep’in Evliligi Kararla§tirilir Ve ݧlemler Hizli Bir §ekilde Surdiirulur. Evlilik İgin Belirlenen Zaman Ge- Lip Gatar Ama Ne Altinlar Ne De Diger İhtiyaglar Alinir. Hatiria- Tildiginda İse Siirekli Bahanelerle Ve Mazeretlerle ݧler Ge- Gi§tirilir.

Qiftin Birbirlerini Sevmeleri Nedeniyle Vaatler Uzerinde Fazla Durulmaz. Ve Sonunda Evlilik Gergekle§ir. Yeni Evliler Gegici Bir Sure İgin, Yavuz’un Anne-babasiy- La Birlikte Koyde Kalirlar. Daha Sonra Yavuz Gali§ip Para Ka- Zanmak Zorunda Oldugundan Istanbul’a Abilerinin Yanina Gider.

Abilerinin Yaptiklari ݧ De Oyle Soyledikleri Gibi Buyuk Gapta Bir ݧ Degildir. Orta Halli Bir Market ݧletmektedirler. Bu J§ De Dort Kargje§i Gegindirmediginden, Diger İki Karde§ De Pazarlarda T^gal> Agarl’ar. Bu Arada Yavuz, Karisini İstanbul’a Aldirmayi Ba^arir.ortanca Abisiyle Birlikte Ayni Dairede Otururlar.

Zeynep’e Vaat Edilen Altinlar Ne Zaman Giindeme Gelse Sorumlu Ko- Numundaki Buyiik Abi, Ui§lerin Kotu Gittigini” Bahane Ederek ݧi Hep Uzatir. Zeynep Aldatildiginin Farkindadir Ama Yapa- Cagi Bir §ey De Yoktur.

Obiir Taraftan Eltiler De Rahat Durmazlar. Nispetler, Kis- Kangliklar Devam Ederken, Zeynep Altinlarin Alinmasinda Diretir. Alinmadigi Takdirde Birakip Gidecegi Tehdidinde Bulu- Nur. Sonunda Dedigini Yaptirir. Vaat Edilen Altinlarin Hepsini Aldirir.

Antalya Bayan Escort.

Aradan Kisa Bir Zaman Gegtikten Sonra Yavuz’un Buyiik Abisi, Borglari Bahane Ederek Altinlari Geri İster. Zeynep Al- Tinlarini Vermek İstemez. Araya Yavuz’u Sokarlar. Zeynep Kocasini Gok Sevdiginden E§inin İstegini Reddedemez Ve Al- Tinlarini Verir. Aylar, Yillar Geger… Ne Altinlar, Ne De Daire Alinir. Ya- Vuz Ailenin En Kiigiik Karde§i Oldugundan İstekleri Onem- Senmez.

Aga Beylerinden Gekindigi İgin De Hakkini Araya- Maz. ^ Zeynep Olup Biten Haksizliklara Ve Keyfi Uygulamalara Tahammul Edemez. Altin Meselesini “onur Meselesi” Yapar. Aile İginde Devamli Altinlarin Lafi Yapilir Ama Bir Turlii Altinlar Alinmaz. Eltilerinin Her İhtiyaci Yerine Getirilirken Kendine Ait İhtiyaglar Devamli Tehir Edilir.

Kocasinin Arada Kalmamasi İgin Bu Sefer Devreye Kendi Abilerini Ve Babasini Sokar. Toplantilar, Tarti§malar, İthamlar, Kavgalar Ve Huzursuz- Luklar Yillarca Surup Gider Ama Sonug Olarak Ne Altinlar Ali- Nir, Ne De Daire… Evlilik Hikayeleriagzi Kalabalik, Pipkin Araci Aracilik Yapan Agzi Kalabalik Adam, Damat İle Gelin Adayini Kar§ila§tirir. Gelin Zengin Oldugundan Ufak Tefek Kusurlarini Gormemesi İgin Onceden Damat Adayini İyice Tembihler.

Bu Arada Gelin Adayi Da Odaya Topallayarak Gi- Rer. Damat Adayi Gelin Adayinin Bu Durumunu Goriince Bo- Zulur, Araci Adama, “bu Ne Bigim Gelin Dercesine” Bakar. Araci Adam, Gayet Pi§kin Ve Umursamaz Bir Tavirla “bo§ Ver, Onemli Degil” Dercesine Ba§iyla Onaylar.

Damat Adayi Gelin Adayinin Gok Topalladigini Gorunce Dayanamaz, Tepkisini Gosterir Bu Topal Yahul Araci Adam, Aldirmadan Pi§kinligini Surdurur Ve Ba§iyla Onaylar. Damat Adayi, Gelinin Saglarini Ok§amaya Kalkar, Kadinin Perugu Elinde Kalir, §a§kinligi Daha Da Artar: –    kel Bu Yahul Araci Adam Ayni Pi§kinlik Ve Umursa- Maz Tavir İginde Ba§iyla Onaylamayi Surdurur.

Damat Ada- Yi Odadaki Gumu§ Takimlara, Antikalara Ve Diger Ziynetlere Bakar, Onlarin Da Sahte Olmalarindan §iiphelenir. Araci Adamin Kulagina Egilerek Hafif Ses Tonuyla Konu§ur. Araci Adam Umursamaz Tavrini Bozmadan Yiiksek Ses Tonuyla Cevap Verdi.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 21 Bölüm.

Cevap bırakın