Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » EŞ secimi ve evlilik.38-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.38-bölüm

EŞ secimi ve evlilik.38-bölüm

7 – Evlilik hayatında “otorite” kimde olmalı?

1 – Karı-koca arasında otorite olmaz.

2 – Kadında olmalı.

3 – Erkekte olmalı.

4 – Her ikisinde olmalı.

5 – Evi en iyi idare edende olmalı.

8 – Eşiniz olacak insanın sizi sevip sevmediğini na sil anlarsınız?

1 – Davranışlarına bakarak.

2 – Kalbimin sesine kulak vererek.

3 – Yaptığı fedakârlıklara bakarak.

4 – Maddî beklenti içinde olup olmadığına bakarak.

5 – Söylediklerine inanarak.

9 – Eşiniz olacak insanda hoşlanmadığınız davra nışlar varsa ne yaparsınız?

1 – Hoşgörüyle karşılarım.

2 – Düzeltmesi için evlilik sonrasına bırakırım.

3 – İlişkiyi keserim.

4 – Birebir görüşerek düzeltmeye çalışırım.

5 – Ailesiyle birlikte vazgeçirmeye çalışırım.

10 – Seçtiğiniz eşinizi aileniz beğenmezse ne ya parsınız?

1 – Ailemin istediği doğrultuda hareket ederim.

2 – Ailemi ikna etmeye çalışırım.

3 – Ailemin isteyip istememesi önemli değil.

4 – Aileme karşı çıkar, kavga ederim.

5 – Ailemin istemesi için, başkalarını devreye sokarım.

11 – Eşiniz olacak insanın ailesinin size karşı nasıl davranmasını istersiniz?

1 – Bana ve evimin iç işlerine karışmasını istemem.

2 – Zor durumlarımda bana yardımcı olmasını isterim.

3 – Anlayışlı ve hoşgörülü olmasını isterim.

4 – Sık sık gelmelerini istemem.

5 – Her zaman gelmelerini isterim.

12 – Güzel bir geçim için hangi önemli tedbirleri alırsınız?

1 – Sözleşme yaparım.

2 – İşi şansa bırakırım.

3 – Önceliklerimi açık açık söylerim.

4 – Eşimin isteklerini kabullenirim.

5 – Anlaşıp anlaşamadığımız konuları önceden belirlerim.

13 – Eşiniz olacak insanda istemediğiniz en önemli durum hangisidir?

1 – Cahil olması.

2 – Bağımlı olması.

3 – İnançsız olması.

; 4 – Fakir olması.

5 – Çirkin olması.

14 – Sağlıklı bir iletişim için ne yaparsınız?

1 – Sorunları karşılıklı konuşurum.

2 – Sözel anlatımda espri dilini kullanırım.

3 – Eşimin geleceğe ait düşüncelerini anlatmasını isterim.

4 – Empati yaparım.

5 – Onu can kulağıyla dinler ve önemserim.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*