Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm.

Eş Secimi Ve Evlilik Şunu Da Hemen Belirtelim. Bu Konuda İnsanların Davranışları Çok Farklı Olabiliyor. Gerçekleri Açık Seçik Söyleyenler Olduğu Gibi, Yanlış Bilgi Verenler De Olabi- Liyor. Kıskançlığı Yüzünden Yanlış Bilgi Verenlerle, Sev- Gisinden Dolayı Abartılı Övgü Yapanları Da Hesaba Kat- Malısınız. Lehte Ve Aleyhte Toplanan Bilgiler Sonunda “Sezgi- Nizin Ve Kalbinizin” Yardımıyla Gerçek Ortaya Çıkacaktır.

Genelde Evlilik Kararları Bu Noktadan Sonra Verili- Yor. Evlilikte Kabul Edilmesi Gereken Çok Önemli Bir Ku- Ral Daha Vardır. Eş Seçerken Dört Dörtlük, Mükemmel Bir Eş Hiçbir Zaman Bulunamaz. “Mükemmel Eş” Ara- Ma Ayrı, “Münasip Eş” Arama Ayrı Şeydir. Mevlânâ Hazretleri’nin Dediği Gibi: “Kusursuz Dost Arayan, Dost- Suz Kalır.” Hayatta Hiçbir İnsan Mükemmel Değildir. Artıları Olduğu Gibi, Eksileri De Mutlaka Olacaktır. Önemli Olan, “Kişilik Sahibi” Olması Ve Olumlu Yönlerinin Ağır Basmasıdır.

Evlilikte Kabul Edilmesi Gereken Çok Önemli Bir Kural Daha Vardır. Eş Seçerken Dört Dörtlük, Mükemmel Bir Eş Hiçbir Zaman Bulunamaz. Çevrede Yapılacak Araştırmalarda Fazla Detaylara İnmeye De Gerek Yoktur. İnce Eleyip Sık Dokuyanlar, Ömürlerini Eş Aramakla Geçirirler. Her Şeyde Olduğu Gibi, Bu Konuda Da “Ortasını” Bulmak En Doğru Yoldur.

Araştırma Yaparken Kendinizi Savcı Yerine Koymayın Çevrenizde Araştırma Yaparken Bir Savcı Gibi Araş- Tırma Yapmaya Kalkarsanız Sağlıklı Bilgiler Toplaya- Mazsınız. Üstelik Başınız Belaya Girebilir. Bir “Diplo- Mat” Gibi Taktikler Kullanarak “Karda Yürüyecek, İzinizi Belli Etmeyeceksiniz”. Sağlıklı Bilgilenmeniz Sizin Yak- Laşımınıza Ve Araştırmanıza Bağlıdır.

Antalya Bayan Escort.

Her Şeyi Bilmeniz De Gerekmiyor, Genel Bir Kanaat Sahibi Olmanız Kâfidir. Eş Olarak Seçtiğiniz İnsanın Size Anlattıklarından, Ailesinden, Komşularından, İş Arka- Daşlarından, Akrabalarından Edineceğiniz Bilgiler Size Yetecektir. Bu Bilgilerin Çoğu Yanlış Da Olabilir, Bunların Hiç Önemi Yoktur. Topladığınız Bilgileri Ailenizle Veya Tec- Rübesine Güvendiğiniz Dostlarınızla Değerlendirmeniz Yeterli Olacaktır. Sağlıklı Bilgilenmeniz Sizin Yaklaşımınıza Ve Araştırmanıza Bağlıdır.

Batıda Uygulanan Metotlar Batı’da Eş Seçimi, “Bilimsel Deneylere” Dayandırı- Larak Yapılmaktadır. Evlenecek Kişiler Önce “Evlilik Merkezlerine” Gidip Form Dolduruyorlar. Bu Formlarda 100 Veya Daha Fazla Soru Vardır. Kendi Özelliklerini Ve Eşinde Olmasını İstediği Özellikleri En Küçük Detaylara Kadar Tek Tek Cevaplandırıyorlar. Bu Cevaplar Bilgisa-Eş Seçimi Ve Evliliğe Hazırlık Yara Yükleniyor, Ortak Özellikleri Bilgisayar Belirliyor.

Daha Sonra Ortak Özellikleri En Fazla Olan Karşı Cinsler, Eş Adayı Olarak Tespit Edilip Buluşturuluyor. Batı’da Eş Seçimi, “Bilimsel Deneylere” Dayan- Dırılarak Yapılmaktadır. Bizim Ülkemizde De Buna Benzer Uygulamaların Olduğu Söyleniyor Ama Bunun Ne Derece Etkili Olduğu Hakkında Elimizde Henüz Sağlıklı Bilgiler Yok. Evlilik Merkezleri Sayesinde Tanışan Eşler, Daha Sonra “Evlilik Uzmanlarına” Başvurarak, Geçinip Geçi- Nemeyecekleri Hakkında Bilgi Alıyorlar.

Eşler, İki-Üç Uzmanın Bulunduğu Bir Sohbet Ortamında, Doğal Halle- Riyle Konuşuyorlar. Bu Sohbetler Dört-Beş Seans Sürebi- Liyor. Evlenecek Kişilerin Konuşmalarından, Davranış Ve Ses Tonlarından, El-Kol Hareketlerinden, Gülmelerinden, Otu- Ruş Tarzlarından Ve Yüz Hatlarından Nasıl Bir “Kişiliğe” Sa- Hip Oldukları Belirleniyor. Elde Edilen Verilere Göre, İleri- De Geçinip Geçinemeyecekleri Tahmin Ediliyor.

Antalya Escort.

Batı Dünyasının Aile Özlemi Batı Dünyası “Aile Müessesesinin Dağılmasıyla İlgi- Li Büyük Bedeller Ödedi. Kadın Hakları, Kadın-Erkek Eşitliği, Kadının Ekonomik Özgürlüğü, Doğum Kontrolü Ve Cinsel Özgürlüğün “Aşırı Serbest Bırakılması” Sonu- Cunda “Aile Kurumu” Dağıldı. Bu Dağılmanın Farkına Varan Batı Dünyası, Aileyi Yeniden Toparlayabilmek İçin, Bilimsel Ve Yasal Tedbirler Almaya Başladı.

Şimdi Evlilik Öncesinde “Aile Okulu”, “Ana-Baba Okulu”, “Evlilik Okulu”, “Hamilelik Okulu”, “Çocuk Eği- Timi” Adı Altında Okullar Açarak Halkını Bilinçlendiri- Yor. Sivil Kuruluşlara Her Türlü Yetkiyi Vererek, Bu Alan- Daki Girişimleri Destekliyor. Batı Dünyası Eskiye Göre Aileyi Ve Evliliği Daha Faz- La Önemsiyor. Bilimsel Araştırmalar, Yasal Tedbirler Ve Ekonomik Teşviklerle Halkı Aile Kurmaya Ve Tek Evliliğe Özendiriyor. Çağımız Bilgi Çağı Olduğuna Göre…

Yaşadığımız Çağın Adı “Bilgi Çağı” Olduğuna Göre, Her Ferdin Genel Konularda Ve Asgari Ölçülerde Bilinçli Olma Mecburiyeti Vardır. Özellikle Evlilik Gibi Hayatî Konularda, Bilinçli Olmak Daha Da Önem Arz Ediyor. Eskisi Gibi Deneme-Yanılma Yoluyla Yapılan Evlilikler Geçmişte Kaldı. Hiçbir Şey Eskisiyle Mukayese Edile- Mez Hâle Geldi. Artık Her Şey Değişiyor…

Değişimlerin Altında Ezilmemek İçin, Mutlaka Bi- Linçlenmek Gerekiyor. “Nikahta Keramet Vardır” Deyip Paldır Küldür Evlilik Yapanlar Çok Ağır Bedeller Öde- Mek Zorunda Kalabiliyor.

Kimse Nikâhın Kutsallığını İs- Tismar Etmeye Kalkmasın!.. Çirkinliğin İçindeki Duygu Asırlardır Birbirlerine Kırgın Olan Güzellik İle Çirkinlik Bir Gün Artık Barışmaya Karar Vermişler. Çirkinlik Güzelliğe; “Bak Güzellik, Biz Seninle Yıllar Yılı Kav- Ga Ettik, Artık Buna Bir Son Verip Barışalım” Demiş. İyi Kalpli Güzellik İse Düşünmeden Bunu Hemen Kabul Etmiş.

Antalya Escort Bayan.

Birbirlerine İç Dünyalarını Açmışlar Ve Dost Olmuş- Lar. Günler Birbirini Kovalamış Ve Bir Gün Çirkinlik Güzelliği Denize Yüzmeye Davet Etmiş. Güzellik De Onu Kırmamış Ve Birlikte Denize Gitmişler.

Güzellik İle Çirkinlik Denize Girmek İçin Giysilerini Çıkarmış- Lar Ve Yüzmeye Başlamışlar… Tabii Çirkinlik Yine Bir Kötülük Yapacak Ya…

Denizden Çıkmış Ve Güzelliğin Giysilerini Ondan Habersiz Giymiş, Ken- Di Giysilerini De Orada Bırakıp Kaybolmuş. Güzellik De Belli Bir Süre Sonra Denizden Çıkmış, Kendi Giysilerinin Yerine Çirkinliğin Giysilerini Görünce Şaşırmış…

Çaresiz, Çirkinliğin Elbiselerini Giymek Zorunda Kalmış. Güzellik, Dost Bildiği Çirkinliğin Yaptığı Bu Davranıştan Dolayı Çirkinliği Suçlamak Yerine Kendini Suçlamış. “Çirkin- Liği Araştırmadan, Dostluğundan Emin Olmadan Ona Gü- Venmemeliydim” Demiş.

Uzun Lafın Kısası; İşte O Günden Beri İnsanoğlu Güzel- Likle Çirkinliği Her Zaman Birbirine Karıştırır Olmuştur. An- Cak İnsanlara Nasıl Davranacağını Bilenler; Her Güzelliğin İçinde Çirkinliğin Ve Her Çirkinliğin İçinde Güzelliğin Olabileceğini Hesaplayanlar Sağlıklı Ve Düzenli Bir Hayat Yaşayabilirler.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm.

Cevap bırakın