Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm.

Eş Seçiminde Önemli Olan İnsanın İç Dünyasını Keşfedebilmek “İnsanın Gözlerine Ve Sözlerine Bakıp Aldanmayın. Onun Özü Ve Huyu Önemli.” Gandi Evleneceğiniz İnsanı Seçerken Önce Dış Görünüşüne Bakıp Tanımaya Çalışabilirsiniz.

Ama Bundan Daha Önemlisi, Eş Olarak Seçeceğiniz İnsanın İç Dünyasını Ta- Nımanız Ve Gerçek Kişiliğini Ortaya Çıkarabilmenizdir. Evlilik Öncesi, Bu Mesele Üzerinde Çok Daha Dikkatlice Durulmalı. Evlilik Öncesindeki İlişkilerde Rol Yapma, Farklı Kişi- Liğe Bürünme, Gerçek Kişiliğini Gizleme Ve Karşı Cinsin Hoşuna Gidecek Davranışları Sergileme İçgüdüsü De- Vamlı Vardır.

Bu Nedenle; İnsan Denilen Esrarengiz Varlığı Tanımak Gerçekten Zordur. Şairin Dediği Gibi: “İnsan Bu, Meçhul Bir Var- Lık!” O, İyilik Ve Güzellik Adına Her Olumlu Davranışı Sergilediği Gibi, En Vahşi Canavarların Dahi Yapmadığı Canilikleri De Yapabiliyor.

Evlilik Öncesindeki İlişkilerde Rol Yapma, Farklı Kişiliğe Bürünme, Gerçek Kişiliğini Gizleme Ve Karşı Cinsin Hoşuna Gidecek Davranışları Sergileme İçgüdüsü Devamlı Vardır. Evlenmek İçin Çok Güzel Planlarınız Ve Umutlarınız Var, Kendinize Ve Özelliklerinize Göre Eş Adayınız Var. Dış Görünüşlerini, Tahsil Seviyelerini Ve Ekonomik Du- Rumlarını Kolayca Tespit Edebiliyorsunuz.

Ancak İç Dünyalarını, Ruhsal Yönlerini Ve Kalıcı Ki- Şiliklerini Tespit Edemiyorsunuz. Yaptığınız Araştırmala- Rın Ve Edindiğiniz Bilgilerin “Doğruluğundan” Emin Olamıyorsunuz. İçinizde Devamlı Sorular Oluşuyor. Bir Türlü Karar Veremiyorsunuz.

Antalya Bayan Escort.

Bu Durumda Ne Yapmanız Lazım? Hep Kuşkulu Mu Olmanız Gerekiyor? Araştırmanız Ve Bilgilenmeniz Nereye Kadar Olmalı? İnsanı İyi Veya Kötü Yapan Etkenler Çağın Şartları Ne Olursa Olsun, İnsan Tertemiz Duy- Gularla Doğuyor. İslâm İnancına Göre, Her İnsan Saf Ve Temiz Duygular İçerisinde Dünyaya Geliyor. Anne-Ba- Banın, Okulun Ve Çevrenin Etkisiyle Kişilik Kazanıyor.

Esas İtibariyle İnsan Kötü Değildir. İnsanı İyi Veya Kötü Yapan Şartlardır. Çağımızın Şartlarını Göz Önünde Bulundurduğu- Muzda Da İnsanların Çok Değişken Bir Kişiliğe Sahip Ol-Duklarını Görüyoruz. İnsanlar, Çıkarları Uğruna Çeşitli Kişiliklere Bürünebiliyor. Bunu Yaparken De “İstenme- Yen Huylarını Ve Egolarını” Çok İyi Gizleyebiliyorlar.

Esas İtibariyle İnsan Kötü Değildir. İnsanı İyi Veya Kötü Yapan Şartlardır. Eskiden “İki Yüzlü İnsanlar” Vardı. Şimdi İse “Çok Yüzlü İnsanlar” Türedi. Bu Kırılmanın Korkunç Boyutla- Rına Toplumun Her Kesiminde Sıkça Rastlayabiliyoruz.

Bu Olumsuzluklara Rağmen Hayat Yine De Devam Ediyor. Her Dönemin Kendine Göre Doğruları Ve Yanlış- Ları Vardır. Bunu Da Veri Olarak Kabul Edip “Tedbir” Al- Mak İçin Neler Yapılabilir, Onlar Üzerinde Durmalıyız. Bu Açıklamalarımız Sizleri Umutsuzluk Ve Karam- Sarlığa Düşürmesin.

Var Olan Durumun Tespitini Yaptık- Tan Sonra “Nasıl” Ve “Ne Şekilde” Tedbir Alınacağı Husu- Su Üzerinde Durulmalı, Madalyonun İki Yönü De Hesa- Ba Katılmalıdır. Hz. Ali’nin Söylediği Gibi: “Ben Kötülüğü Öğreni- Rim, Kötülükten Sakınmak İçin.” Amacımız, Uzun Ömürlü Bir Evlilik İçin Neler Yapı- Labileceğini Ortaya Koymaktır.

Antalya Escort.

Bilgimiz Ve İrademiz Da- Hilinde Yapılabileceklerden Sonra Şartları Zorlamanın Gereği Yoktur. Her Şeyi En İnce Detayına Kadar İrdele- Mek, İnsanı “Şüpheciliğe” Götürdüğünden, “Temel De- Ğerledin Haricindekiler Üzerinde Fazla Durmamak Gerekiyor.

Karım Beni Tanımıyor Ama… Yaşlı Bir Adam, Sabah Erken Evinden Çıkmış, Yolda İlerlerken Bir Bisikletlinin Kendisine Çarpmasıyla Yere Yu- Varlanmış Ve Hafif Yaralanmış. Sokaktan Geçenler Yaşlı Adamı Hemen En Yakın Sağ- Lık Birimine Ulaştırmışlar.

Hemşire, Adamcağızın Yarasını Pansuman Yaptıktan Sonra: “Biraz Beklemelisiniz Amca. Bir De Röntgen Çekmemiz Lazım, Herhangi Bir Kırık Veya Çatlak Olabilir” Demiş.

Yaşlı Adam Huzursuz Bir Şekilde; “Acelem Var, Hiç Bekleyemem” Diyerek Yakınmış. Hemşire: “Sağlığından Daha Önemli Ne Acelen Olabilir Amca?” Yaşlı Adam: “Karım Huzur Evinde Kalıyor, Her Sabah Onunla Kah- Valtı Etmeye Giderim, Geç Kalmak İstemiyorum.” Hemşire: “Gecikince Karınız Sizi Çok Mu Merak Ediyor?” Adam Üzgün Bir İfadeyle: “Ne Yazık Ki Karım Alzheimer Hastası Ve Benim Kim Ol- Duğumu Bilmiyor” Demiş. Hemşire Hayretle: “Madem Sizin Kim Olduğunuzu Bilmiyor, Neden Her Gün Onunla Kahvaltı Yapmak İçin Koşuşturuyorsunuz?” Deyince Yaşlı Adam Buruk Bir Sesle Şu Cevabı Vermiş: “Ama Ben Onun Kim Olduğunu Biliyorum.” İnsan Tanıma Sanatıc^-9. Bölüm Eş Seçiminden Evliliğe Uzanan Süreç Evlenmeye Niyetlendikten Sonraki En Önemli KararLardan Biri De Evleneceğiniz Eşinizi Seçme Sürecidir

. Eşinizi Beğenip Seçtikten Sonra Aileler Tanışır, Gidip Gel- Meler Olur, Söz Kesilir, Yüzükler Takılır, Evliliğin En Önemli Alt Yapısı Olan “Nişanlılık” Süreci Başlamış Olur. Bu Devreye Kadar, Eşler Birbirlerinin Sadece Fiziksel Gö- Rünümleri Ve Genel Davranış Biçimleri Hakkında Bir Ka- Naat Sahibi Olurlar.

Nişanlılık Döneminde İse Eşler Birbirlerinin İç Dün- Yalarını Ve Ruhsal Yönlerini Daha Çok Tanıma Fırsatını Bulurlar. Evlilikte Çok Önemli Olan Uyumun Sağlanıp Sağlanamayacağı Sorunu, Nişanlılık Dönemindeki İlişki- Ler Sonucunda Az Çok Ortaya Çıkar.

Eşlerin Birbirlerini Araştırmaları, Nişanlılık Öncesi Ve Nişanlılık Sonrasında Birtakım Farklılıklar Gösterir. Buna Göre Evlilik Öncesindeki Samimiyet İlerledikçe, Her Dö- Nemde Yapılacak Araştırmalar Da Haliyle Farklılık Gösterebilir.

Antalya Escort Bayan.

Eşler, Birçok Olayı Nişanlılık Döneminde Yaşayarak Öğrenirler. Birbirlerinin Huylarını, Kültürel Değerlerini, Doğal Yaşantılarını, Aile İlişkilerini, Dinî İnançlarını,Zevk Ve Alışkanlıklarını Yakından Görme Ve Tanıma İmkânını Bulurlar. Bu Dönemde Birbirlerine Vaat Ettikleri Hayatı Geçirip Geçiremeyecekleri Hususunda Genel Bir Kanaat Sahibi Olurlar.

Evlilikte Çok Önemli Olan Uyumun Sağlanıp Sağlanamayacağı Sorunu, Nişanlılık Dönemin- Deki İlişkiler Sonucunda Az Çok Ortaya Çıkar. Diğer Bölümlerde Belirttiğimiz Gibi, Eşler Evlilik ÖnCesinde Birbirlerine Gerçek Yüzlerini Pek Göstermezler. Karşı Tarafın Da Hoşuna Gidecek Davranışlar Sergiler, Gerçek Kişiliklerini Çoğu Zaman Gizlerler. Nişanlılık DöNeminde Bu Durum Biraz Daha Netlik Kazanır.

Tedbirin Bir Başka Adı, Plan Ve Programdır Evliliği Başarıya Ulaştıracak Önemli Etkenlerden Biri De “Plan Ve Program” Yapmadır. Yaptığımız Bu Çalış- Manın Esas Amacı Da Bu Mantık Üzerinde YoğunlaşmışTır.

Tedbir Dediğimiz Olay Da Önceden Yapılan Plan Ve Programlardır. İnsanın Hayatında Yaptığı En Önemli Ve En Uzun Ömürlü İşlerin Başında Evlilik Gelmektedir. Bu Nedenle Evlilik Hayatı Geçici Heveslerin Değil, Sistemli Ve Prog- Ramlı Bir Arayışın Ürünü Olduğu Zaman Anlam Kazanır.

Evlilik Hayatını Planlarken Sorunları Çok Yönlü Bir Şekilde Ele Almak Gerekir. Her Şeyi Enine Boyuna AraşTırıp Sağlıklı Karar Verme Mecburiyeti Vardır. En Küçük Detayın Dahi Önlemi Alınmalıdır.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm.

Cevap bırakın