Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 6 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 6 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 6 Bölüm.

Nişanlanmak Demek; Evlilik Demek Değildir Nişanlılık Dönemindeki Beraberliğin, Evlilik Olma- Dığını Söylememiz Gerekiyor. Evlilik Kurumu ”Nikâhla Meşruluk” Kazanır. Nişanlılık Dönemi, Bir Evlenme Vaadidir. Bu Vaadin Yerine Gelebilmesi İçin “Geçiş Dönemi”Ne Her Zaman İhtiyaç Vardır.

Bu Döneme De “Nişanlılık Dönemi” Deni- Yor. Evlenecek Kadın Ve Erkeğin Birbirlerini Daha İyi Ta- Nıyabilmeleri Ve Kesin Kararlar Verebilmeleri İçin Bu Sürece Haliyle İhtiyaç Var. Bu Süreçte, Evlenecek Kadın Ve Erkeğin Birbirlerine Karşı Bağımlılıkları Olmadığı Gibi “Karı-Koca” SorumluLukları Da Yoktur.

Her An Vazgeçme Durumu Söz Konu- Su Olabilir. Nişanlılık Dönemi, Bir Evlenme Vaadidir. Nişanlı Eşlerin Kuracakları Yuvanın Temellerini Atar- Larken Beraber Olmaları Ve Birbirlerini Yakından TanıMaları Gayet Doğal Bir Davranıştır.

Bu Doğallık Meşru İlişkiler İçerisinde Olduğu Zaman Ciddiliğini Korur. İşin İçine Duygusallık Ve Cinsellik Girerse, “Evliliğin Kutsallılığı” Zedelenmiş Olur. Saf Ve Temiz Duygularla Başlayan İlişkilerin Yerini Geçici Hevesler Alır.

Nişanlı Eşler, “Barut Ve Ateş” Gibidirler. Duygusallığın Ve Cin- Selliğin Doruk Noktasındadırlar. En Küçük Bir Kıvılcım, Bu Doruk Noktasını Ateşleyiverir. Tenha Ve Gizli Yerler Bu İşin Çağrışım Yerleridir. Klasik Yaklaşım Biçimiyle, “Nasıl Olsa Evleneceğiz” Anlayışıyla Başlayan Yaklaşım-Lar, Çoğu Zaman Felaketlerle Sonuçlanır.

Nişanlılık Döneminde Cinsel İlişkilerini Öne Çıkaran Eşler, Kuracakları Yuvanın Sorumluluklarını Oluşturmak Yerine Cinsel Hazlarına Kapılıp Hem Evliliklerinin Kut- Sallığını Zedelemiş, Hem De Esas Olan Ailevî Sorumluluklarını Yitirmiş Olurlar. “Nasıl Olsa Evleneceğiz” Sözü Çok Tehlikeli Bir Sözdür. “Haz İle Mutluluğun” Birbirine Karışması Demektir.

Antalya Bayan Escort.

Bu Tarz Bir Yaklaşım Birçok Genç Kızın Hayatını Zehirlemiştir. Evliliğin Ve Ailenin Kutsallığını Korumak Nişanlılık Döneminde Evliliğin Ve Ailenin Kutsallığı- Nı Zedelememek İçin Eşlerin Dikkat Edeceği Çok Önemli, Aynı Zamanda Çok Hassas Konular Vardır.

Amacımız “Sağlıklı Ve Mutlu Bir Aile Yuvası” Kurmak Olduğuna Göre Bu Hassas Konulan Önemsememiz Gerekiyor. Bir Erkekle Bir Kadın Hangi Şartlarda Olursa Olsun Baş Başa Kaldıklarında, İçgüdüleri İster İstemez “Cinsel Güdülere” Dönüşür. Bu Durum Kadın Ve Erkek Olmanın Bir Gereğidir. Kişinin Kendi İradesinde Olan Bir Duygu Değildir.

Cinsel Dürtüler, İrade Dışı Faaliyet Gösterirler. Fizik Kanununda Olduğu Gibi Artı Eksiyi Nasıl Çekiyorsa; Kadın Erkeği Veya Erkek Kadını Öyle Çeker. Bu Durumun Önünü Alabilmek İçin Meşru Şartlar İçerisinde Hareket Etmek Gerekiyor. Kültürümüzde Ve Geleneklerimizde, Evlenecek Eşlerin Birbirlerini Tanı-Malarının Ve Görmelerinin Ölçü Ve Kuralları Bellidir.

Bu Kurallar Açık Ve Net Ortaya Konmuştur. Çağımızın Şartları Bu Ölçülere Engel Teşkil Etmez. Kitle İletişiminin Yaygın Olması Anlatmaya Çalıştığımız Durumu Daha Da Kolaylaştırmaktadır.

Nişanlı Çiftlerinlar, Çoğu Zaman Felaketlerle Sonuçlanır. Nişanlılık Döneminde Cinsel İlişkilerini Öne Çıkaran Eşler, Kuracakları Yuvanın Sorumluluklarını Oluşturmak Yerine Cinsel Hazlarına Kapılıp Hem Evliliklerinin Kut- Sallığını Zedelemiş, Hem De Esas Olan Ailevî Sorumluluklarını Yitirmiş Olurlar. “Nasıl Olsa Evleneceğiz” Sözü Çok Tehlikeli Bir Sözdür. “Haz İle Mutluluğun” Birbirine Karışması Demektir.

Bu Tarz Bir Yaklaşım Birçok Genç Kızın Hayatını Zehirlemiştir. Evliliğin Ve Ailenin Kutsallığını Korumak Nişanlılık Döneminde Evliliğin Ve Ailenin Kutsallığı- Nı Zedelememek İçin Eşlerin Dikkat Edeceği Çok Önemli, Aynı Zamanda Çok Hassas Konular Vardır.

Amacımız “Sağlıklı Ve Mutlu Bir Aile Yuvası” Kurmak Olduğuna Göre Bu Hassas Konuları Önemsememiz Gerekiyor. Bir Erkekle Bir Kadın Hangi Şartlarda Olursa Olsun Baş Başa Kaldıklarında, İçgüdüleri İster İstemez “Cinsel Güdülere” Dönüşür. Bu Durum Kadın Ve Erkek Olmanın Bir Gereğidir. Kişinin Kendi İradesinde Olan Bir Duygu Değildir.

Antalya Escort.

Cinsel Dürtüler, İrade Dışı Faaliyet Gösterirler. Fizik Kanununda Olduğu Gibi Artı Eksiyi Nasıl Çekiyorsa; Kadın Erkeği Veya Erkek Kadını Öyle Çeker.

Bu Durumun Önünü Alabilmek İçin Meşru Şartlar İçerisinde Hareket Etmek Gerekiyor. Kültürümüzde Ve Geleneklerimizde, Evlenecek Eşlerin Birbirlerini Tanı- Malarının Ve Görmelerinin Ölçü Ve Kuralları Bellidir. Bu Kurallar Açık Ve Net Ortaya Konmuştur. Çağımızın Şartları Bu Ölçülere Engel Teşkil Etmez.

Kitle İletişiminin Yaygın Olması Anlatmaya Çalıştığımız Durumu Daha Da Kolaylaştırmaktadır. Nişanlı Çiftlerinnikâhtan Önce Tenha Yerlerde Veya Gizli Kapılar Ardın- Da Tek Başlarına Kalmalarına Hiç Gerek Yoktur.

Ciddi Yuva Kurmak İsteyen Bir Delikanlı, Babalık Vasfını Tehlikeye Sokmamalı, Anne Olmak İsteyen Bir Hanım Kız Da, Annelik Vasfını Geçici Hazlar İçin Feda Etmemelidir.

Yüce Dinimizin, Cenneti Kadınların Ayakla- Rının Altlarına Sermesinin, Kadının Annelik Vasfından Dolayı Olduğu Unutulmamalı. Evlilik Öncesinde Dinî Nikâh Kıyılmalı Mı?

Dinî Değerlere Önem Veren Bir Millet Olduğumuz- Dan, Evlenecek Eşler Birbirlerini Beğendikten Sonra Birçok Yörede Hemen Dinî Nikâh Meselesi Devreye Giriyor.

Bu Durumu Tavsiye Edenler Olduğu Gibi, Karşı Çıkanlar Daha Fazladır. Tavsiye Edenler Gerekçe Olarak Mahremlik Duru- Munun Ortadan Kalkmasını Ve Eşlerin Serbest Hareket Edebilmelerini Neden Olarak Gösteriyorlar. Dinî Yönden Bu Durumun Doğruluğu Gerekçe Olmakla Beraber, Uygulamada Sakıncalı Yönleri Daha Fazla Öne Çıkıyor.

Antalya Escort Bayan.

Baştan Beri Anlatmaya Çalıştığımız Gibi Nişanlılık Dönemi Bir Evlenme Akdi Değildir. Eşlerin Birbirlerini Her Yönüyle Tanıyıp Uyum Sağlayabilmeleri İçin Bir Geçiş Dönemidir.

Bu Dönem İçerisinde Eşler Arasındaki Namahremliği Ortadan Kaldırmak İçin Önceden Dinî Nikâh Kıyıp Eşleri Karı-Koca Yaptığınızda, Alınacak Bütün Tedbirlerin Önünü Peşinen Kesmiş Olursunuz.

Bu Durumda Eşler “Nasıl Olsa Nikâhımız Kıyıldı, Biz Karı-Koca Olduk, Birbirimizin Ortak Yönlerini Neden Araştıralım?” Demezler Mi? İnsanların Hayatlarında Önemli Bir Yeri Olan “Cinsel Hayatın Özlemi” Değerini-Bölüm. Ğımız, Hatta Önemsemediğimiz Küçük Bir Detayın Ba- Zen Çok Büyük Problemlere Yol Açacağı Unutulmamalı.

I-W-1 Evlilik Hayatı Geçici Heveslerin Değil, Sistemli Ve Programlı Bir Arayışın Ürünü Olduğu Zaman Anlam Kazanır. Bu Bağlamda Evlenecek Eşler; “Nerede” Ve “Nasıl” Bir Hayat Süreceklerini, Evlilik Hayatında Hangi Rolleri Üstleneceklerini, Kimin Kime Uyacağını, Akraba İlişkilerinin Nasıl Dengeleneceğini, Dinî İnanış Ve Yaşayışlarını, Kuracakları Evin Zorunlu İhtiyaçlarını, Çocuk İsteyip İstemedikleri Gibi Konuları Enine Bo- Yuna Konuşup Karara Bağlamalıdır.

Evlilikle İlgili Genel Konularla Birlikte Eşlerin Kişisel Davranış Biçimleri De Büyük Önem Taşır. Mesela, Eşlerin En Çok Kızdıkları Ve- Ya Sevdikleri Davranışları Birbirlerine Söylemeleri, Sonradan Oluşacak Birçok Problemi Halledecektir.

Kişiliklerini Yakından İlgilendiren Giyim Şekilleri, Cinsel İstekleri, Birbirlerine Hitap Şekilleri Gibi Özel Meseleler De Nişanlılığın İlerleyen Günlerinde Konuşulmalıdır.

Evlilik Tarihi Yaklaşırken Düğün İçin En Uygun Zamanın Belirlenmesi, Her İki Taraftaki Akrabaların Katılımları Ve Nikâhın Nerede Yapılacağı Gibi Daha Birçok Konu Nişanlılık Döneminde Gündeme Alınmalı Kısaca Nişanlılık, Evlenecek Eşler İçin “Plan Ve Program” Yapma Ve Birbirlerini Yakından Tanıma Dönemidir.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

Eş Secimi Ve Evlilik 6 Bölüm.

Cevap bırakın