Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.7-bölüm

eş secimi ve evlilik.7-bölüm

 eş secimi ve evlilik.7-bölüm
yitirmez mi? Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, ni-
şanın bozulması söz konusu olduğunda, başta kadın
olmak üzere iki tarafda mağdur olmaz mı?
Nişanlılık dönemi bir evlenme akdi değildir.
Eşlerin birbirlerini her yönüyle tanıyıp uyum
sağlayabilmeleri için bir geçiş dönemidir.
Bu gerekçelere daha başkaları da eklendiğinde or-
taya korkunç faciaların çıkacağını herkes tahmin ede-
bilir. Bu nedenler göz önünde tutulduğunda nişanlılık
döneminde dinî nikâhın kıyılmasının doğru bir hareket
olmadığını belirtmeliyiz.
Özel durumlar dışında, evlilik öncesi dinî nikâhın kı-
yılmasını “hiç mi hiç” tavsiye etmiyoruz.
Özel İtiraflar Ne Zaman Söylenmeli?
Eşler arasındaki dürüstlüğün ve şeffaflığın en belir-
gin örneği, “özel itiraflaradır. Delikanlı erkeğin veya
hanım kızın geçmişinde özel bazı durumları olabilir.
Bunların arasında kabul edilebilecekler olduğu gibi,
benimsenmeyecek ve kabul edilemeyecek durumlar
da olabilir.
Aslında nişanlılar birbirlerine açık ve dürüst dav-
randıklarında, benimsenmesi güç gözüken durumları
dahi kabul edebilirler. Zaten evlilik kurumu “dürüstlük
ve açık sözlülük” üzerine kurulduğu zaman anlam ka-
zanır ve sağlam temellere oturur. Bu nedenle eşler bir-
birlerine karşı dürüst olmak zorundadır.bölüm.EŞ SEÇİMİ VE ENTİLİĞE HAZIRLIK
Bu özel durumların başında çok yaygın olan bir
başkasıyla nişanlanıp ayrılma durumu gelmektedir.
Bunun yanında genel sağlık durumu, cinsel rahatsızlık-
lar, ruhsal bunalımlar, tutuklanma gibi özel durumlar
varsa bunlar dürüstçe anlatılmalı. Hatta böyle özel du-
rumların nişanlılıktan önce gündeme getirilmesi daha
doğru olur. Bunların saklanması hâlinde, ileride huzur-
suzluğun ve geçimsizliğin kaynağı olabileceği hiçbir
zaman unutulmamalı.
Eşler arasındaki en kuvvetli bağın açık sözlülük ve
dürüstlük olduğu gerçeği tartışılmaz. Birbirlerine dü-
rüst davranmayan ve gizlilik içinde olanlar, hiçbir za-
man “güven duygusu’nu oluşturamazlar.
Eski edebiyatçılarımızdan Cenap Şahabettin’in de-
diği gibi: “Doğruyu söylemek güçtür ama anlatıldığın-
da alnın açık olur ve yere sağlam basarsın.”
Nişanlılık Dönemi Ne Kadar Sürmeli?
Nişanlılık süresi zamana, mekâna ve şartlara göre
değişebilir. Bunun için kesin bir tarih belirlenemez.
Ancak evlilik işlemleri ne çok uzatılmalı, ne de
aceleye getirilmeli. Uygulamada bunun ortası ne ise o
yapılmalıdır.
Eşler birbirlerine karşı dürüst olmak
zorundadır.Eğer nişanlılar evlenecekleri zamanı kararlaştıramı-
yorlar, belirli bir tarih belirleyemiyorlarsa evlilikleriyle
ilgili bir problem var demektir.
Ülkemizde yöreler arası farklılıklar olmakla bera-
ber, normal şartlarda nişanlılık süresi aşağı yukarı bel-
lidir. Bu işin normal süresi altı aydır. Özel ve istisnaî
durumlarda bu süre uzatılabilir veya aşağı çekilebilir.
Ortada hiçbir neden yokken nişanlılık süresini
uzatmak “fitne ve fesadı” da beraberinde getirebilir.
Acele edip işi oldubittiye getirmenin de çeşitli sakınca-
ları olabilir. Her şeyin ortasını bulup makul olanı yap-
mak en doğrusudur.
Nişanlılık süresi zamana, mekâna ve şartlara
göre değişebilir.
Evlenmeden Önce Kavga Etmelisiniz(!)
Evlilik uzmanları: “Eşlerin birbirlerini daha iyi tanı-
maları için, zaman zaman kavga etmelerinde yarar
vardır” diyorlar. Çünkü eşler kavga ettikleri zaman ger-
çek kişiliklerini ortaya koyarlar. Bu değerlendirmenin
gerçeklik payı mutlaka vardır.
Ancak kavga etmek hoş bir şey değildir. Hoş bir
şey değildir ama eşler, idareciler, kurumlar, hatta dev-
letler bile devamlı kavga ediyorlar. Hülâsa kavga, ha-
yatımızın her safhasında vardır. Benimsesek de, karşı
çıksak da hep kavga ediyoruz. O zaman bu kavgaların
veya tartışmaların usulünü ve metotlarını da önceden
öğrenmeniz gerekiyor.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*