Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.8-bölüm

eş secimi ve evlilik.8-bölüm

eş secimi ve evlilik.8-bölüm

ES SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
Özellikle evlilik hayatında kavgalar kaçınılmaz
olacağına göre, nişanlılık döneminde de eşler, birbirle-
rinin gerçek kişiliklerini tanıyabilmeleri için yapılan
kavgalardan yararlanmalıdırlar.
Kavgaları en basite indirmek, problemleri rahatça
tartışabilmek için eşler önceden yapılması gerekenleri
konuşup karara bağlayabilirler. Mesela, “eşlerden biri
kızdığı vakit diğerinin susması” veya “bu konuyu daha
sonra konuşalım” gibi kararlar alabilirler.
Kısaca nişanlılık dönemindeki çiftlerin kavga etmek
yerine seviyeli tartışma yöntemlerini önceden öğrenip
tatbik etmelerinde büyük yararlar vardır.
Şimdi bu anlattıklarımızı somutlaştırarak maddeler
hâlinde özetleyelim.
Pratikte Yapılacaklardan Bazıları
>    Nişanlılık süresi normal şartlarda dört aydan
olmamalı, altı ayı da geçmemeli.
>    Seçeceğiniz eşinizin karakterini ve ailesini nişan-
lanmadan önce araştırın.
>    Nişanlınızın davranışlarının doğal mı, yoksa rol
mü olduğuna dikkat edin.
>    Nişanlınızın isteklerinde yuva kurma özlemi mi,
yoksa cinsel arzuları mı öne çıkıyor?
>    Nişanlılığı ve evliliği aceleye getirmek isteyen
eşinizin gerçek amacını iyice araştırın.
>    Nişanlılık döneminde duygusal ilişki yerine kura-
cağınız yuvanın plan ve programını yapın.
>    Eşiniz ve ailesi maddiyatı ve gösterişi öne çıkarı-
yorsa. evliliğinizi veniden düşünün.w
Nişanlınızın davranışlarının doğal mı, yoksa
rol mü olduğuna dikkat edin.
>    Mecbur kalmadıkça nişanlılık döneminde nikâh
kıymayın.
>    Nişanlılık döneminde çekilen resimlerin ileride
ayrılma durumu olduğunda sizi sıkıntıya düşüre-
ceğini şimdiden hesaba katın.
>    Nişanlanma işi, kesin evlilik akdi olmadığından
ilerisi için temkinli ve tedbirli olun.
>    Nişanlılık döneminde eşinizle birlikte ailesini ve
akrabalarını da tanımaya çalışın.
>    Nişanlılık döneminde evlilikle ilgili kitaplar oku-
yun. Uzman ve tecrübeli kişilerden yararlanın.
Panellere ve açık oturumlara katılın.
>    Bekârlık hayatınızdaki özel ve gizli durumlarınızı
dürüstçe birbirinize anlatın.
* Evlilikte tartışmalar hatta kavgalar kaçınılmaz ol-
duğuna göre şimdiden bunun tedbirini alın.
/ Evlilikte kerametin söz ve nişanda değil, sonrasın-
da olduğunu unutmayın.
Mecbur kalmadıkça nişanlılık döneminde
nikâh kıymayın.EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZIRLIK
>    Sağlıklı ve sağlam bir evliliğin bütün zorlukları gö-
ğüslemeye değer olduğunu bilin.
>    Nişanlılıkta önceliklerinizi sıraya koyun.
>    Birbirinizi daha iyi anlayabilmeniz için ailece se-
yahatler ve alışverişler yapın.
>    Meşru olan kutsal beraberliğinizi ve evliliğinizi ni-
kahlanmadan önce tehlikeye sokmayın.
Aceleye Getirilen Bir Evlilik Serüveni
On sekiz yaşını dolduran Betül’ün hayatı toz pembe
hayallerle doluydu. Varlıklı ve yakışıklı gördüğü delikanlı-
lar karşısında kendini beğendirebilmek için her yolu deni-
yordu.
Almanya’da işçi olarak çalışan komşularının oğlu
Cem’in bol para harcaması, son model lüks otomobil kul-
lanması ve yakışıklılığı Betül’ü çok etkilemişti.
Betül’ün ilgisi Cem’in de dikkatini çekmişti. İki gencin
birbirine karşı olan ilgileri kısa zamanda yıldırım hızıyla
evliliğe dönüşüvermişti.
Nasıl oldu bilinmez ama bir hafta içerisinde her şey
olup bitmişti. Tanışmalar, konuşmalar, anlaşmalar netice-
sinde evliliğin çatısı bir anda kuruluvermişti. Her şey öyle-
sine hızlı gelişmişti ki, her iki tarafın aileleri bile bu işe şa-
şırmışlardı.Cem’in fazla zamanı yoktu. Bir an evvel Almanya’ya
döneceğinden acele ediyordu. Bu nedenle evlilikle ilgili
bütün formaliteleri yerine getirip her şeyi bitirmek istiyor-
du.
Her iki tarafın ailesi böyle bir evliliğe pek rıza gösterme-
seler de gençler kendi aralarında konuşup anlaştılar diye
fazla ısrarcı da olmamışlardı. Her şey Cem ile Betül’ün iste-
diği gibi olmuştu. İki gencin bir hafta içerisinde konuşup an-
laşmaları ve evlilik işlemlerinin de tamamlanması sonucun-
da hemen Almanya’ya uçuverdiler.
Betül için yeni hayat başlamıştı. Evliliğin mutluluğu
yanında, Almanya’nın güzel mekânları, farklı insanları,
değişik yaşantıları Betül’ü büyülemişti. Bu kadar hızlı de-
ğişime ve güzelliklere inanamamıştı. Evliliğin ve Alman-
ya’nın cazibesine kendisini öylesine kaptırmıştı ki, ilk za-
manlar Cem’in davranışlarının bile farkında olmamıştı.
Aslında Cem için değişen bir şey yoktu. Eski alışkanlıkla-
rını ve yaşantısını sürdürmeye devam ediyordu.
Cem’in yaşantısı, kız arkadaşları, Betül’ü rahatsız et-
meye başlayınca kavgalar ve huzursuzluklar kısa zaman-
da had safhaya ulaştı. Cem ile Betül bir haftada anlaşıp
evlenmişlerdi ama kısa zamanda da birbirlerine saldırma-
ya başladılar. Kavgalar yüzünden öyle durumlara düştüler
ki ayrılmaktan başka çareleri kalmadı.
Olaylar öylesine hızlı gelişmişti ki, Betül’ün direnme gü-
cü kalmamıştı. Kırk beş gün ancak dayanabilmişti. Sonunda
borç para bulup uçakla kendini baba evine zor attı. Kırk beş
günlük evlilik de acı sonla bitmişti.
Bu olaydan çıkarılacak ana fikri şu şekilde özetleyebi-
liriz:Evlilik öncesindeki tedbirler alınmadan, ortak noktalar
belirlenmeden, alelacele kararlarla yapılan evlilikler çoğu
zaman acı sonuçları da beraberinde getirir.
Evlilik Hikâyeleri

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*