Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » Eş Secimi Ve Evlilik 9 Bölüm

Eş Secimi Ve Evlilik 9 Bölüm

 Eş Secimi Ve Evlilik 9-Bölüm.

Eş Secimi Ve Evlilik.9-Bölüm Eş Adayları Birbirlerine Şartlar Koşabilirler Mi? Her İnsanın Kendine Göre Makul İsteklerinin Olması Gayet Doğal Bir Davranıştır. Evlenecek Çiftler Bu İstekle- Rinin “Ortak Noktalarını” Belirleyebilmek İçin Birbirleri- Ne “Makul Şartlar” Koşabilirler. Mesela Bekâr Gençlerin Yetişkinlere Göre, Birtakım Farklı Alışkanlıklarının Olduğunu Biliyoruz.

Çeşitli Arka- Daş Gruplarıyla Olan Beraberlikleri, Eğlenmeleri, So- Rumsuzca Para Harcamaları, Dağınıklıkları, Kendi Başı- Na Buyruk Hareketleri Vs… Aşağı Yukarı Her Bekâr İn- Sanda Bu Davranışlar Vardır.

Bu Gençler Evlendikten Sonra Da Aynı Alışkanlıkları- Nı Sürdürmeye Kalktıkları Takdirde, Eşler Arasında Hu- Zursuzluklar Ve Geçimsizlikler Kaçınılmaz Olur.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Öyle Sanıldığı Gibi Ko- Lay Değildir. Bunun İçin Özel Çaba Sarf Etmek Gerekir. İstenmeyen Alışkanlıklardan Kurtulabilmek İçin Eskile- Rin Yerine Yeni Ve Güzel Alışkanlıklar Edinmek Gerekir.

Bekârlık Hayatındaki Alışkanlıklar Evlilik Hayatında Sorun Olacağından, Bunlar Önceden Konuşulup “Şartla- Ra” Bağlanmalıdır. Bunun İçin De Evlenecek Eş Adayla-Rı İlk Aşamada Ailelerini Ve Birbirlerini Tanıyıp Anlama- Lı, Samimi Davranışlar İçerisine Girdikten Sonra Da “Şart Koşma” Konusu Zaman İçerisinde Gündeme Gelmelidir.

Makul Şartların İleri Sürülmesi Evlenecek Kadın Ve Erkeğin Birbirlerine, Hatta Aile- Lerine “Makul Şartlar Koşmaları” En Doğal Haklarıdır. Bu Konu Evlilik Sonrasına Bırakılamaz, Evlilik Öncesinde Şartlar Enine Boyuna Tartışılıp Değerlendirilmeli, Kız Tarafının Ve Erkek Tarafının Ne İstediği Açık Ve Net Bir Şekilde Ortaya Konmalıdır.

Antalya Escort.

Bu Şartlara Göre Eşler Kendilerini “Değiştirecekler Veya “Değiştirmeyeceklerdir. Başta Eş Adayları Olmak Üzere, Aileler Bu Konuda Açık Ve Samimi Olmak Zorun- Dadır. İş Bozulmasın Diyerek Şartlarını Saklı Tutanlar, Hayatlarının En Büyük Yanlışını Yaparlar.

Evlilik Öncesinde Şartlar Enine Boyuna Tartışılıp Değerlendirilmeli, Kız Tarafının Ve Erkek Tarafının Ne İstediği Açık Ve Net Bir Şekilde Ortaya Konmalıdır. İş Olup Bittikten Sonra Evlenen Çiftlerin Birbirlerine “Şart Koşmaya” Hiçbir Şekilde Hakları Olmaz.

Bu Durumda Da Birbirlerini “Oldukları Gibi Kabullenmek” Durumunda- Dırlar. “Nasıl Olsa Nikâh Kıyıldı, Birbirimizi Sahiplendik” Duygusuyla Hareket Edip Zorlamalarla Birbirlerine Şartlar Koşmaya Kalkarlarsa, Evliliklerini Tehlikeye Sokarlar. Bu Davranıştan Kârlı Çıkan Taraf Olmaz.

İki Taraf Da Kaybeder. İşin İçine Bir De “İnatlaşma” Girdi Mi, İşte O Zaman İşler Tamamen Çıkmaza Girer.Bu Şart Koşma Da Nereden Çıktı? Selma İle Yılmaz, Evlilik Öncesi Birbirlerine Hep Güzel Ve Olurrtu Yönlerini Göstermişlerdi. Hareketleriyle, Konuşmalarıyla, Birbirlerine Sürekli “Rol” Yapmışlardı.

Birbirlerine “Kur Yapmak”Tan Evliliğin Ve Hayatın Ciddi Yönlerini Doğru Dürüst Konuşamamış- Lardı. Evlilik Öncesinde İlişkileri İyi Gitmesine Rağmen Evlilik Sonrasında Her Şey Değişmeye Başlamıştı.

Antalya Escort Bayan.

Yılmaz İnancı Gereği Hanımının Örtünmesini İstiyordu. Selma İse, Böyle Bir Şartın Karşısına Çıkmasına Şaşırıp Kalmıştı. “Bu Örtünme İşi De Nereden Çıktı?” Diyordu Yılmaz Bazen İkna Metoduyla, Bazen De Dayatmayla İsteğini Yerine Getirebilmesi İçin Direniyordu.

Çeşitli Müca- Deleler Sonunda Selma’nın Da Örtünmeye Meyli Olduğun- Dan, Bu Sorun Kısa Zamanda Halledildi. Bu Arada Diğer Alışkanlıklar Ve Ortak Değerler Önceden Belirlenemediği İçin Kavga Ve Tartışmalar Başka Konularda Sü- Rüp Gidiyordu.

Selma, İstediklerini Yaptırabilmek İçin İnatlaşıyor Ve Amacına Ulaşmak İstiyordu Bu Yolla Kocasını Değiştiret Ie- Ceğine İnanıyordu. Yılmaz Da Aşağı Yukarı Aynı Tavrı Serge- Yerek Karısını Dize Getireceğini Umuyordu. Yıllar Süren Kavgalar Sonunda Birbirlerini Değiştirme^ Yerine Daha Da Kötü Durumlara Düştüler.

Evlilik Hikâyeleri Eş Seçimi Ve Evliliğe Hazliu- Hangi Durumlarda Şart Koşulmalı? Şart Koşma Halinin “Nasıl” Ve “Ne Şekilde” Olacağı Şahıslara Göre Değişir.

Örnek Teşkil Etmesi Açısından Birkaç Tane Söyleyebiliriz. Mesela; Her İki Tarafın Anne Ve Babalarına Gidip Gelme Durumu, Kadının Çalışması Veya Çalışmaması, Müstakil Evde Mi Yoksa Beraber Mi Oturacakları, Dinen Kadının Da Hakkı Olan Erkeğini Bosama Yetkisinin Kadına Verilmesi, Şehir Dışında Veya Yurt Dışında Kalma Gibi Şartlar Sıralanabilir.

Antalya Bayan Escort.

Eşler Arasında Bu Şartlar Ya Kabul Edilir Ya Edilmez Veya Yumuşatılarak Kabul Edilir. Bu Anlaşmaya Bağlı- Dır. Burada Önemli Olan, Evlilik Müessesesini Kurarken, Her Şeyin Açık Ve Net Bir Şekilde Ortaya Konmasıdır.

Konuyla İlgili Olarak, Karadenizli Bir Dostumun İl- Ginç Şartını Sizinle Paylaşmak İstiyorum.Orhan Bey’in Komik Şartı Orhan Bey Görücü Usulüyle Evlenmişti. Sözü Kesildik- Ten Sonra, Müstakbel Eşine İlk Şartı Şu Olmuştu: “Benim Hayatta Vazgeçemeyeceğim Alışkanlıklarımdan Biri De, Yemek Yerken Sofrada Suyumun Hazır Olması.

Bu Basit İstek Karşısında Kendisine Şunu Sordum: “Or- Han Bey, Bu Çok Basit Bir İstek, Söz Konusu Bile Edilemez. Neden Böyle Bir Şart Koştun?” Orhan Bey Şu Cevabı Verdi: “Bu İsteğim Sana Basit, Hatta Mantıksız Da Gelebilir.

Ben Bu İsteğimi Çok Önemsi- Yorum. Benim İçin Özel Bir Anlam Taşıyor.” “Peki Orhan Bey, Yenge Hanım Bu Şartınız Karşısında Size Ne Cevap Verdi?” “Ne Cevap Verecek? Önce Güldü, Sonra Da: ‘İstediğin Su Olsun’ Dedi. ‘Senin Önüne Bir Bardak Değil, Bir Kova Su Koyarım, Olur Biter’ Esprisini Yaptı.

EŞ secimi ve evlilik

EŞ secimi ve evlilik

 Eş Secimi Ve Evlilik 9 Bölüm.

Cevap bırakın