Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » eş secimi ve evlilik.9-bölüm

eş secimi ve evlilik.9-bölüm

eş secimi ve evlilik.9-bölüm
EŞ ADAYLARI BİRBİRLERİNE
ŞARTLAR KOŞABİLİRLER Mİ?
Her insanın kendine göre makul isteklerinin olması
gayet doğal bir davranıştır. Evlenecek çiftler bu istekle-
rinin “ortak noktalarını” belirleyebilmek için birbirleri-
ne “makul şartlar” koşabilirler.
Mesela bekâr gençlerin yetişkinlere göre, birtakım
farklı alışkanlıklarının olduğunu biliyoruz. Çeşitli arka-
daş gruplarıyla olan beraberlikleri, eğlenmeleri, so-
rumsuzca para harcamaları, dağınıklıkları, kendi başı-
na buyruk hareketleri vs… Aşağı yukarı her bekâr in-
sanda bu davranışlar vardır.
Bu gençler evlendikten sonra da aynı alışkanlıkları-
nı sürdürmeye kalktıkları takdirde, eşler arasında hu-
zursuzluklar ve geçimsizlikler kaçınılmaz olur.
Alışkanlıklardan vazgeçmek öyle sanıldığı gibi ko-
lay değildir. Bunun için özel çaba sarf etmek gerekir.
İstenmeyen alışkanlıklardan kurtulabilmek için eskile-
rin yerine yeni ve güzel alışkanlıklar edinmek gerekir.
Bekârlık hayatındaki alışkanlıklar evlilik hayatında
sorun olacağından, bunlar önceden konuşulup “şartla-
ra” bağlanmalıdır. Bunun için de evlenecek eş adayla-rı ilk aşamada ailelerini ve birbirlerini tanıyıp anlama-
lı, samimi davranışlar içerisine girdikten sonra da “şart
koşma” konusu zaman içerisinde gündeme gelmelidir.
Makul Şartların İleri Sürülmesi
Evlenecek kadın ve erkeğin birbirlerine, hatta aile-
lerine “makul şartlar koşmaları” en doğal haklarıdır.
Bu konu evlilik sonrasına bırakılamaz, evlilik öncesin-
de şartlar enine boyuna tartışılıp değerlendirilmeli, kız
tarafının ve erkek tarafının ne istediği açık ve net bir
şekilde ortaya konmalıdır.
Bu şartlara göre eşler kendilerini “değiştirecekler
veya “değiştirmeyeceklerdir. Başta eş adayları olmak
üzere, aileler bu konuda açık ve samimi olmak zorun-
dadır. İş bozulmasın diyerek şartlarını saklı tutanlar,
hayatlarının en büyük yanlışını yaparlar.
I-W-1
Evlilik öncesinde şartlar enine boyuna
tartışılıp değerlendirilmeli, kız tarafının ve
erkek tarafının ne istediği açık ve net bir
şekilde ortaya konmalıdır.
İş olup bittikten sonra evlenen çiftlerin birbirlerine
“şart koşmaya” hiçbir şekilde hakları olmaz. Bu durumda
da birbirlerini “oldukları gibi kabullenmek” durumunda-
dırlar. “Nasıl olsa nikâh kıyıldı, birbirimizi sahiplendik”
duygusuyla hareket edip zorlamalarla birbirlerine şartlar
koşmaya kalkarlarsa, evliliklerini tehlikeye sokarlar.
Bu davranıştan kârlı çıkan taraf olmaz. İki taraf da
kaybeder. İşin içine bir de “inatlaşma” girdi mi, işte o
zaman işler tamamen çıkmaza girer.Bu Şart Koşma da Nereden Çıktı?
Selma ile Yılmaz, evlilik öncesi birbirlerine hep güzel ve
olurrtu yönlerini göstermişlerdi. Hareketleriyle, konuşmalarıyla,
birbirlerine sürekli “rol” yapmışlardı. Birbirlerine “kur yapmak”tan
evliliğin ve hayatın ciddi yönlerini doğru dürüst konuşamamış-
lardı. Evlilik öncesinde ilişkileri iyi gitmesine rağmen evlilik son-
rasında her şey değişmeye başlamıştı.
Yılmaz inancı gereği hanımının örtünmesini istiyordu.
Selma ise, böyle bir şartın karşısına çıkmasına şaşırıp
kalmıştı. “Bu örtünme işi de nereden çıktı?” diyordu
Yılmaz bazen ikna metoduyla, bazen de dayatmayla
isteğini yerine getirebilmesi için direniyordu. Çeşitli müca-
deleler sonunda Selma’nın da örtünmeye meyli olduğun-
dan, bu sorun kısa zamanda halledildi.
Bu arada diğer alışkanlıklar ve ortak değerler önceden
belirlenemediği için kavga ve tartışmalar başka konularda sü-
rüp gidiyordu. Selma, istediklerini yaptırabilmek için inatlaşıyor
ve amacına ulaşmak istiyordu Bu yolla kocasını değiştiret ıe-
ceğine inanıyordu. Yılmaz da aşağı yukarı aynı tavrı serge-
yerek karısını dize getireceğini umuyordu.
Yıllar süren kavgalar sonunda birbirlerini değiştirme^
yerine daha da kötü durumlara düştüler.
Evlilik Hikâyeleri
EŞ SEÇİMİ VE EVLİLİĞE HAZliu-
Hangi Durumlarda Şart Koşulmalı?
Şart koşma halinin “nasıl” ve “ne şekilde” olacağı
şahıslara göre değişir. Örnek teşkil etmesi açısından
birkaç tane söyleyebiliriz. Mesela; her iki tarafın anne
ve babalarına gidip gelme durumu, kadının çalışması
veya çalışmaması, müstakil evde mi yoksa beraber mi
oturacakları, dinen kadının da hakkı olan erkeğini bo-
şama yetkisinin kadına verilmesi, şehir dışında veya
yurt dışında kalma gibi şartlar sıralanabilir…
Eşler arasında bu şartlar ya kabul edilir ya edilmez
veya yumuşatılarak kabul edilir. Bu anlaşmaya bağlı-
dır. Burada önemli olan, evlilik müessesesini kurarken,
her şeyin açık ve net bir şekilde ortaya konmasıdır.
Konuyla ilgili olarak, Karadenizli bir dostumun il-
ginç şartını sizinle paylaşmak istiyorum.Orhan Bey’in Komik Şartı
Orhan Bey görücü usulüyle evlenmişti. Sözü kesildik-
ten sonra, müstakbel eşine ilk şartı şu olmuştu: “Benim
hayatta vazgeçemeyeceğim alışkanlıklarımdan biri de,
yemek yerken sofrada suyumun hazır olması.”
Bu basit istek karşısında kendisine şunu sordum: “Or-
han Bey, bu çok basit bir istek, söz konusu bile edilemez.
Neden böyle bir şart koştun?”
Orhan Bey şu cevabı verdi: “Bu isteğim sana basit,
hatta mantıksız da gelebilir. Ben bu isteğimi çok önemsi-
yorum. Benim için özel bir anlam taşıyor.”
“Peki Orhan Bey, yenge hanım bu şartınız karşısında
size ne cevap verdi?”
“Ne cevap verecek? Önce güldü, sonra da: ‘İstediğin
su olsun’ dedi. ‘Senin önüne bir bardak değil, bir kova su
koyarım, olur biter’ esprisini yaptı.”
Bir Anı

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*