Home » Archive by category antalya escort (Page 16)

Eş Secimi Ve Evlilik 9 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
 Eş Secimi Ve Evlilik 9-Bölüm. Eş Secimi Ve Evlilik.9-Bölüm Eş Adayları Birbirlerine Şartlar Koşabilirler Mi? Her İnsanın Kendine Göre Makul İsteklerinin Olması Gayet Doğal Bir Davranıştır. Evlenecek Çiftler Bu İstekle- Rinin “Ortak Noktalarını” Belirleyebilmek İçin Birbirleri- Ne “Makul Şartlar” Koşabilirler. Mesela Bekâr Gençlerin Yetişkinlere Göre, Birtakım Farklı Alışkanlıklarının Olduğunu Biliyoruz. Çeşitli Arka- Daş Gruplarıyla Olan Beraberlikleri, Eğlenmeleri, So- Rumsuzca Para Harcamaları, Dağınıklıkları, Kendi Başı- Na Buyruk Hareketleri Vs… Aşağı Yukarı Her Bekâr İn- Sanda Bu Davranışlar Vardır. Bu Gençler Evlendikten Sonra Da Aynı Alışkanlıkları- Nı Sürdürmeye Kalktıkları Takdirde, Eşler Arasında Hu- Zursuzluklar Ve Geçimsizlikler Kaçınılmaz Olur. Alışkanlıklardan Vazgeçmek Öyle Sanıldığı Gibi Ko- Lay Değildir. Bunun İçin Özel Çaba Sarf Etmek Gerekir. İstenmeyen Alışkanlıklardan Kurtulabilmek İçin Eskile- Rin Yerine Yeni Ve Güzel Alışkanlıklar Edinmek Gerekir. Bekârlık Hayatındaki Alışkanlıklar Evlilik Hayatında Sorun Olacağından, Bunlar Önceden Konuşulup “Şartla- Ra” Bağlanmalıdır. Bunun İçin De Evlenecek Eş Adayla-Rı İlk Aşamada Ailelerini Ve Birbirlerini Tanıyıp Anlama- Lı, Samimi Davranışlar İçerisine Girdikten Sonra Da “Şart Koşma” Konusu Zaman İçerisinde Gündeme Gelmelidir. Makul Şartların İleri Sürülmesi Evlenecek Kadın Ve Erkeğin Birbirlerine, Hatta Aile- Lerine “Makul Şartlar Koşmaları” En...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 8-bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 8 – Bölüm. Es Seçimi Ve Evliliğe Hazırlık Özellikle Evlilik Hayatında Kavgalar Kaçınılmaz Olacağına Göre, Nişanlılık Döneminde De Eşler, Birbirle- Rinin Gerçek Kişiliklerini Tanıyabilmeleri İçin Yapılan Kavgalardan Yararlanmalıdırlar. Kavgaları En Basite İndirmek, Problemleri Rahatça Tartışabilmek İçin Eşler Önceden Yapılması Gerekenleri Konuşup Karara Bağlayabilirler. Mesela, “Eşlerden Biri Kızdığı Vakit Diğerinin Susması” Veya “Bu Konuyu Daha Sonra Konuşalım” Gibi Kararlar Alabilirler. Kısaca Nişanlılık Dönemindeki Çiftlerin Kavga Etmek Yerine Seviyeli Tartışma Yöntemlerini Önceden Öğrenip Tatbik Etmelerinde Büyük Yararlar Vardır. Şimdi Bu Anlattıklarımızı Somutlaştırarak Maddeler Hâlinde Özetleyelim. Pratikte Yapılacaklardan Bazıları Nişanlılık Süresi Normal Şartlarda Dört Aydan Olmamalı, Altı Ayı Da Geçmemeli. Antalya Bayan Escort. Seçeceğiniz Eşinizin Karakterini Ve Ailesini Nişan- Lanmadan Önce Araştırın. >    Nişanlınızın Davranışlarının Doğal Mı, Yoksa Rol Mü Olduğuna Dikkat Edin. >    Nişanlınızın İsteklerinde Yuva Kurma Özlemi Mi, Yoksa Cinsel Arzuları Mı Öne Çıkıyor? >    Nişanlılığı Ve Evliliği Aceleye Getirmek İsteyen Eşinizin Gerçek Amacını İyice Araştırın. Nişanlılık Döneminde Duygusal İlişki Yerine Kura- Cağınız Yuvanın Plan Ve Programını Yapın. >    Eşiniz Ve Ailesi Maddiyatı Ve Gösterişi Öne Çıkarı- Yorsa. Evliliğinizi Veniden Düşünün.W Nişanlınızın Davranışlarının Doğal Mı, Yoksa Rol...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 7 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 7 Bölüm. Eş Secimi Ve Evlilik.7-Bölüm Yitirmez Mi? Herhangi Bir Anlaşmazlık Durumunda, Ni- Şanın Bozulması Söz Konusu Olduğunda, Başta Kadın Olmak Üzere İki Tarafda Mağdur Olmaz Mı? Nişanlılık Dönemi Bir Evlenme Akdi Değildir. Eşlerin Birbirlerini Her Yönüyle Tanıyıp Uyum Sağlayabilmeleri İçin Bir Geçiş Dönemidir. Bu Gerekçelere Daha Başkaları Da Eklendiğinde Ortaya Korkunç Faciaların Çıkacağını Herkes Tahmin Edebilir. Bu Nedenler Göz Önünde Tutulduğunda Nişanlılık Döneminde Dinî Nikâhın Kıyılmasının Doğru Bir Hareket Olmadığını Belirtmeliyiz. Özel Durumlar Dışında, Evlilik Öncesi Dinî Nikâhın Kıyılmasını “Hiç Mi Hiç” Tavsiye Etmiyoruz. Özel İtiraflar Ne Zaman Söylenmeli? Eşler Arasındaki Dürüstlüğün Ve Şeffaflığın En Belir- Gin Örneği, “Özel İtiraflaradır. Delikanlı Erkeğin Veya Hanım Kızın Geçmişinde Özel Bazı Durumları Olabilir. Antalya Escort Bayan. Bunların Arasında Kabul Edilebilecekler Olduğu Gibi, Benimsenmeyecek Ve Kabul Edilemeyecek Durumlar Da Olabilir. Aslında Nişanlılar Birbirlerine Açık Ve Dürüst Davrandıklarında, Benimsenmesi Güç Gözüken Durumları Dahi Kabul Edebilirler. Zaten Evlilik Kurumu “Dürüstlük Ve Açık Sözlülük” Üzerine Kurulduğu Zaman Anlam Kazanır Ve Sağlam Temellere Oturur. Bu Nedenle Eşler Bir- Birlerine Karşı Dürüst Olmak Zorundadır.Bölüm.Eş Seçimi Ve Entiliğe Hazırlık Bu Özel Durumların Başında Çok Yaygın...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 6 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 6 Bölüm. Nişanlanmak Demek; Evlilik Demek Değildir Nişanlılık Dönemindeki Beraberliğin, Evlilik Olma- Dığını Söylememiz Gerekiyor. Evlilik Kurumu ”Nikâhla Meşruluk” Kazanır. Nişanlılık Dönemi, Bir Evlenme Vaadidir. Bu Vaadin Yerine Gelebilmesi İçin “Geçiş Dönemi”Ne Her Zaman İhtiyaç Vardır. Bu Döneme De “Nişanlılık Dönemi” Deni- Yor. Evlenecek Kadın Ve Erkeğin Birbirlerini Daha İyi Ta- Nıyabilmeleri Ve Kesin Kararlar Verebilmeleri İçin Bu Sürece Haliyle İhtiyaç Var. Bu Süreçte, Evlenecek Kadın Ve Erkeğin Birbirlerine Karşı Bağımlılıkları Olmadığı Gibi “Karı-Koca” SorumluLukları Da Yoktur. Her An Vazgeçme Durumu Söz Konu- Su Olabilir. Nişanlılık Dönemi, Bir Evlenme Vaadidir. Nişanlı Eşlerin Kuracakları Yuvanın Temellerini Atar- Larken Beraber Olmaları Ve Birbirlerini Yakından TanıMaları Gayet Doğal Bir Davranıştır. Bu Doğallık Meşru İlişkiler İçerisinde Olduğu Zaman Ciddiliğini Korur. İşin İçine Duygusallık Ve Cinsellik Girerse, “Evliliğin Kutsallılığı” Zedelenmiş Olur. Saf Ve Temiz Duygularla Başlayan İlişkilerin Yerini Geçici Hevesler Alır. Nişanlı Eşler, “Barut Ve Ateş” Gibidirler. Duygusallığın Ve Cin- Selliğin Doruk Noktasındadırlar. En Küçük Bir Kıvılcım, Bu Doruk Noktasını Ateşleyiverir. Tenha Ve Gizli Yerler Bu İşin Çağrışım Yerleridir. Klasik Yaklaşım Biçimiyle, “Nasıl Olsa Evleneceğiz” Anlayışıyla Başlayan Yaklaşım-Lar, Çoğu Zaman Felaketlerle...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 5 Bölüm. Eş Seçiminde Önemli Olan İnsanın İç Dünyasını Keşfedebilmek “İnsanın Gözlerine Ve Sözlerine Bakıp Aldanmayın. Onun Özü Ve Huyu Önemli.” Gandi Evleneceğiniz İnsanı Seçerken Önce Dış Görünüşüne Bakıp Tanımaya Çalışabilirsiniz. Ama Bundan Daha Önemlisi, Eş Olarak Seçeceğiniz İnsanın İç Dünyasını Ta- Nımanız Ve Gerçek Kişiliğini Ortaya Çıkarabilmenizdir. Evlilik Öncesi, Bu Mesele Üzerinde Çok Daha Dikkatlice Durulmalı. Evlilik Öncesindeki İlişkilerde Rol Yapma, Farklı Kişi- Liğe Bürünme, Gerçek Kişiliğini Gizleme Ve Karşı Cinsin Hoşuna Gidecek Davranışları Sergileme İçgüdüsü De- Vamlı Vardır. Bu Nedenle; İnsan Denilen Esrarengiz Varlığı Tanımak Gerçekten Zordur. Şairin Dediği Gibi: “İnsan Bu, Meçhul Bir Var- Lık!” O, İyilik Ve Güzellik Adına Her Olumlu Davranışı Sergilediği Gibi, En Vahşi Canavarların Dahi Yapmadığı Canilikleri De Yapabiliyor. Evlilik Öncesindeki İlişkilerde Rol Yapma, Farklı Kişiliğe Bürünme, Gerçek Kişiliğini Gizleme Ve Karşı Cinsin Hoşuna Gidecek Davranışları Sergileme İçgüdüsü Devamlı Vardır. Evlenmek İçin Çok Güzel Planlarınız Ve Umutlarınız Var, Kendinize Ve Özelliklerinize Göre Eş Adayınız Var. Dış Görünüşlerini, Tahsil Seviyelerini Ve Ekonomik Du- Rumlarını Kolayca Tespit Edebiliyorsunuz. Ancak İç Dünyalarını, Ruhsal Yönlerini Ve Kalıcı Ki- Şiliklerini Tespit Edemiyorsunuz. Yaptığınız Araştırmala-...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 4 Bölüm. Eş Secimi Ve Evlilik Şunu Da Hemen Belirtelim. Bu Konuda İnsanların Davranışları Çok Farklı Olabiliyor. Gerçekleri Açık Seçik Söyleyenler Olduğu Gibi, Yanlış Bilgi Verenler De Olabi- Liyor. Kıskançlığı Yüzünden Yanlış Bilgi Verenlerle, Sev- Gisinden Dolayı Abartılı Övgü Yapanları Da Hesaba Kat- Malısınız. Lehte Ve Aleyhte Toplanan Bilgiler Sonunda “Sezgi- Nizin Ve Kalbinizin” Yardımıyla Gerçek Ortaya Çıkacaktır. Genelde Evlilik Kararları Bu Noktadan Sonra Verili- Yor. Evlilikte Kabul Edilmesi Gereken Çok Önemli Bir Ku- Ral Daha Vardır. Eş Seçerken Dört Dörtlük, Mükemmel Bir Eş Hiçbir Zaman Bulunamaz. “Mükemmel Eş” Ara- Ma Ayrı, “Münasip Eş” Arama Ayrı Şeydir. Mevlânâ Hazretleri’nin Dediği Gibi: “Kusursuz Dost Arayan, Dost- Suz Kalır.” Hayatta Hiçbir İnsan Mükemmel Değildir. Artıları Olduğu Gibi, Eksileri De Mutlaka Olacaktır. Önemli Olan, “Kişilik Sahibi” Olması Ve Olumlu Yönlerinin Ağır Basmasıdır. Evlilikte Kabul Edilmesi Gereken Çok Önemli Bir Kural Daha Vardır. Eş Seçerken Dört Dörtlük, Mükemmel Bir Eş Hiçbir Zaman Bulunamaz. Çevrede Yapılacak Araştırmalarda Fazla Detaylara İnmeye De Gerek Yoktur. İnce Eleyip Sık Dokuyanlar, Ömürlerini Eş Aramakla Geçirirler. Her Şeyde Olduğu Gibi, Bu Konuda Da “Ortasını” Bulmak En...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 3 Bölüm. Körü Körüne İnatçılık Ve Tembellik İnsanın Ruh Dünyasını Derinden Etkileyen Faktörler- Den Biri De “Tembel Ve İnatçı Kişiliğe” Sahip İnsanlar- Dır. Eşler Arasında, Geçimsizliğin En Belirgin Sebeple- Rinden Biri Olarak Kabul Edilen “Tembellik Ve İnatçılık” Aynı Zamanda Çok Kötü Bir Hastalık Olarak Görülür. Geçimsizliğe Ve Boşanmalara Yol Açan Bu Kötü Huyları Açıklamaya Çalışalım. Tembellik: Tembellik Bulaşıcı Bir Hastalık Gibidir. Bu Hastalığa Tutulan, Hep Başkalarının Sırtından Geçin- Mek İster. İş Yapmamak İçin Devamlı Mazeretler Üretir, Her İşin Kolayını Seçer. Bu Karakterde Olan Kadın Ve Erkek, Aynı Davranışla- Rını Evlilik Hayatında Da Sürdüreceğinden Problemlerin Ardı Arkası Kesilmez. Böylece Kişiler Ailelerine, Çocuk- Larına Ve Eşlerine Karşı Sorumluluklarını Yerine Getir- Meyeceğinden, Bütün İşler Yalnız Birinin Üzerine Kala- Caktır. Bu Ağır Yükün Altında Ezilen Kadın Veya Erkek, Sorunlarla Baş Edemeyeceğinden Evlilik Çıkmaza Girer. Tembellik Bulaşıcı Bir Hastalık Gibidir. Bu Nedenlerle, Evlenecek Kişi Eş Seçerken Karşısın- Dakinin Fedakâr, Paylaşımcı Ve Özverili Olduğunu Araş- Tırdığı Kadar Tembel Olup Olmadığını Da Sorgulamalıdır. İnatçılık Huyu: İnatçı Kişinin Ana Özelliği Esnek Ol- Mamasıdır. Kendi Bildiklerini Karşı Tarafa Israrlı Bir Şe- Kilde Empoze Etmesi Şeklinde...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 2 Bölüm. Sürat Meraklısı Gencin Acı Sonu Otomobili İle Hız Yapma Alışkanlığı Olan Bir Genç, Ev- Lendikten Sonra Aynı Alışkanlığını Sürdürür. Bir Gün Eşine, “Bugün Seninle Bir Gezi Yapalım, Hem Dinlenirsin Hem De Senin İçin Bir Değişiklik Olur” Der. Hanımı, Normal Bir Gezi Olacağını Düşünerek Kabul Eder. Birlikte Son Model Spor Arabalarına Binerler. Şehir Dışına Çıktıktan Sonra, Kocası Neşelenerek Çığ- Lıklar Atmaya Başlar. Bir Taraftan Da Süratini Arttırır, Sürat Arttıkça Adam Çığlıklarını Daha Da Yükseltir. Kadıncağız Korkudan Ne Yapacağını Bilemez. Yavaş Gitmesi İçin Yal- Varmaya Başlar. Kadıncağızın Korkması Adamın Umurun- Da Bile Değildir. Kendi Dünyasında Daha Da Neşelenir. Bir Tarafta Kadıncağızın Korkudan Çığlıklar Atmasını; Diğer Ta- Rafta Da Direksiyonu Başında Kendisinden Geçmiş Bir Ada- Mın Zevkten Naralar Atmasını Düşünün… Kadıncağız Korkudan Bir Hafta Kendine Gelemez. Ka- Dın Ağladıkça, Kocası Nasıl Zevkli Bir Yarış Olduğunu Anla- Tır. Uzun Süre Bu Konu Üzerinde Tartışmalar, Kavgalar Sü- Rüp Gider. Sonunda Ne Olur Biliyor Musunuz? Adam Bir Trafik Kazasına Kurban Gider. Bir Evlilik De Bu Tarz Alışkan- Lığı Olan Bir İnsan Yüzünden Sönüp Gider. Yaşanmış Bir Olay…7 – Arkadaş Deyip...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 1 Bölüm. 1    – Araştırmanın Birinci Adresi Ailedir İnsanların Kişilik Ve Kimlikleri Aile Ocağında Oluştu- Ğundan, Eşlerin Araştıracakları Konuların Başında “Aile İçi Yaşantı” Gelir. Araştırılıp Öğrenilecek Her Şey, Aile İçerisinde Teşekkül Ettiğinden Bu Konu Öncelik Taşır. Ailenin Namus Anlayışına, Dinî Duyarlılığına, İnsani Değerlerine, Kültür Seviyelerine, Aile Fertleri Arasındaki Saygı Ve Sevgiye Dayalı İlişkilerine Ve Ekonomik Du- Rumlarına Bakarak Az Çok Bir Kanıya Varılabilir. 2    – Aile İçerisinde Üstlendiği Rol Her Anne Ve Babanın Çocuklarını Yetiştirmek İçin Kendilerine Göre Uyguladıkları Birtakım Metotları Var- Dır. Aile Ocağında Uygulanan Bu Metotlar Neticesinde, Aile İçindeki Her Ferdin Üstlendiği “Role” Göre Kişiliği Ortaya Çıkar. Bunu Anlayabilmek İçin Eş Adayı Ne Kadar Gözlem Yaparsa, O Kadar Da Bilgi Sahibi Olur. Eş Adayının Aile İçinde Üstlendiği Rolden Neyi Kas- Tettiğimizi Daha İyi Anlatabilmek İçin İlginç Bir Evlilik Dramının Ortaya Çıkardığı Karı-Koca Rollerini Birlikte Okuyalım. Aile İçindeki Her Ferdin Üstlendiği “Role” Göre Kişiliği Ortaya Çıkar.İki Farklı İnsanın Karakteri Sevgi, Ailesi Tarafından Oldukça Serbest Büyütülen Ve Her İsteği Yerine Getirilen Bir Kızdır. Evlilik Çağına Geldiğinde, Can Sıkıntısından Dolayı Çalışmak İster. Tanıdık Bir Tekstil Fabrikasında Makineci...
Devamını Oku

Şohretiı Uğruna Aşklarımdan Vazgeçtim 7/24

şohretiı uğruna aşklarımdan vazgeçtim
Şohretiı Uğruna Aşklarımdan Vazgeçtim. Bu Vücudu Ve Şöhreti Kolay Elde Etmediniz Mutlaka. Bunun İçin Ne Gibi Fedakarlıklar Yaptınız? Eğlencemden, İşimden, Eğitimimden, Sosyal Yaşantımdan, Çok Para Kazanmaktan, Baba Mesleği Olan Nasa Da Çalışabilmekten, Kız Arkadaşlanmdan, Aşklanmdan Vazgeçtim. Kolay Bir Yaşam Tarzım Olmadı. Taaa Ki Hollyvvood Kapılan Önümde Açılana Kadar. Her Şeye Rağmen İşimi Hep Severek Yaptım. ¦    Özel Hayatınız Nasıl Gidiyor? İki Kez Evlendim. Biri 1988 Yılında, Diğeri 1994’Te. İlk Eşimden Bir Oğlum, İkinci Eşimden Bir Kızım Ve Bir Oğlum Var. İlkinde, Eşim Hamile Kaldığı İçin Mecburen Evlenmiştim, Sonra Da Boşandık Zaten. İkincisi Aşk Evliliği. Hala Evliyiz. İnsan, Hayatını Dolduran Kadını Bulunca Artık Sadece Onu Mutlu Etmek İstiyor. Antalya Bayan Escort. Artık Benim İçin Sadece Eşim Var: Fızzy. Bütün Dünyam Çocuklanm Ve İşim. ¦    Çapkın Mıydınız? Öyleydiniz Mutlaka. Sizi Bırakmamıştır Kadınlar. Çok Güzel Kadınlar Oldu Hayatımda. Sayısız İlişki Yaşadım Ama Hep Bekarken. Evlendikten Sonra Kendimi Tamamen Eşime Adadım. Evli Olmama Rağmen Evime Gelmeye Çalışıyorlardı. Bir Filmde Birlikte Oynadığım Kadın Oyuncu, Birden Önümde Soyunmaya Başladı. “Bana Biraz Daha Alkol Lazım” Diyordu Bir Taraftan Da. Sevişme Sahnesi Çekilecekti, “Biraz Daha Devam Et Ve...
Devamını Oku