Home » Archive by category bayanlara özel (Page 3)

Eş Secimi Ve Evlilik 38- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 38- Bölüm. Evlilik hayatında “otorite” kimde olmalı? 1 – Karı-koca arasında otorite olmaz. 2 – Kadında olmalı. 3 – Erkekte olmalı. 4 – Her ikisinde olmalı. 5 – Evi en iyi idare edende olmalı. 8 – Eşiniz olacak insanın sizi sevip sevmediğini na sil anlarsınız? 1 – Davranışlarına bakarak. 2 – Kalbimin sesine kulak vererek. 3 – Yaptığı fedakârlıklara bakarak. 4 – Maddî beklenti içinde olup olmadığına bakarak. 5 – Söylediklerine inanarak. 9 – Eşiniz olacak insanda hoşlanmadığınız davra nışlar varsa ne yaparsınız? 1 – Hoşgörüyle karşılarım. 2 – Düzeltmesi için evlilik sonrasına bırakırım. 3 – İlişkiyi keserim. 4 – Birebir görüşerek düzeltmeye çalışırım. 5 – Ailesiyle birlikte vazgeçirmeye çalışırım. Antalya Bayan Escort. 10 – Seçtiğiniz eşinizi aileniz beğenmezse ne ya parsınız? 1 – Ailemin istediği doğrultuda hareket ederim. 2 – Ailemi ikna etmeye çalışırım. 3 – Ailemin isteyip istememesi önemli değil. 4 – Aileme karşı çıkar, kavga ederim. 5 – Ailemin istemesi için, başkalarını devreye sokarım. 11 – Eşiniz olacak insanın ailesinin size karşı nasıl davranmasını istersiniz? 1 – Bana ve evimin iç işlerine karışmasını...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 37- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 37- Bölüm. Tedbir Deyip Geçmeyin. 76- Kan testi yaptırın. 77- Ağız kokunuz varsa hemen çaresine bakın. 78- Lüks yaşama fanteziniz varsa kontrol altına alın. 79- Ev düzme ve diğer zorunlu ihtiyaçları giderme işini evlilik sonrasına bırakmayı deneyin. Tercihleriniz 80- Kesin kural olmamakla beraber, zorlukla, çileyle büyüyen insanlar, eşlerinin kıymetlerini daha iyi bilirler. 81- Eş seçiminde, eğitimci ailelerin evlâtlarını tercih edin. Tedbirlerden Sonra Tevekkül 82- Evleneceğiniz eşinizi neden seçip seçmediğinizi tekrar tekrar gözden geçirin. 83- Bütün tedbirleri aldıktan sonra dua edin. Onda sınırsız bir güç vardır. Ve Diğerleri 84- Fedakârlıkta ilk adımı atan her zaman siz olun. 85- Birbirinize karşı üstünlük sağlamaya çalışmayın. 86- Kadın mı, erkek mi üstün tartışmalarına sakın girmeyin. 87- Ruhsal problemleri olan insanlarla evlenmeyin. 88- Yapamayacağınız şeyleri vaat etmeyin. 89- Çocuk özlemi olmayanlarla evlenmeyin. Yapamayacağınız şeyleri vaat etmeyin. 90- Eş seçerken sabırlı ve temkinli olun. 91- Seçeceğiniz eşinizin, anneniz ve babanız gibi olmasını beklemeyin. 92- Gözü dışarıda olanlardan uzak durun. 93- Bağımlı ve fanatik insanlarla evlenmeyin. 94- Gelecekle ilgili büyüklerin tavsiyelerini önemseyin. 95- Kıskanmayan ve ilgisiz davranan birinin, evlilik sorumluluğunu yüklenmeyeceğini bilin. 96...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 36- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 36- Bölüm. 41- Birbirinizden-, –ve evliliğinizden ne beklediğinizi açık açık söyleyip 42- Eşinizin ailesipnj araştırdıktan sonra arkadaşlarını araştırın. 43- Eşinizin gelece^e ajj düşüncelerini öğrenin. 44- Mizah duyşyşü olmayan bir insanla sağlıklı iletişim kury/amayacağını bilin. Birbirinizden ve evliliğinizden ne beklediğinizi açık açık söyleyin. Kişilik ve Kimlik 45- Evleneceğiniz insanda ilk arayacağınız özellik “kişilik ve sorumluluk” olmalıdır. 46- Ruhen olgunlaşmamış ve kişiliği gelişmemiş birinden eş olmayacağını bilin. 47- Fikirlerinde ısrarcı ve inatçı biriyle evlenmeyin. 48- Parasını düşüncesizce harcayan birinin başka konularda da düşüncesiz olacağını unutmayın. 49- Eş adayınızı söylediği laflarla değil, tavır ve hareketleriyle tanımaya çalışın. 50- Eş adayınızla konuşurken kendiniz olun. 51- Doğru eşi bulabilmek için önce siz doğru olun. Ölçülü İltifatlar 52- Anne ve babasına karşı saygılı olmayanın, size karşı da saygılı olmayacağını unutmayın. 53- Eş seçerken evlâdı hakkında mübalağalı övgüler yapan ailelere karşı dikkatli olun. 54- Anne ve babasının evinde istediği gibi keyfî davranan kişinin, size de aynısını yapacağından şüpheniz olmasın. 55- Yersiz ve abartılı övgülerin, gerçek övgülerin değerini azaltacağını bilin. 56- Aşırı iltifat yerine doğal davranan insanı seçin. Karar Vermeden Önce… 57- Beğendiğiniz eş...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 35- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 35- Bölüm. EŞ secimi ve evlilik.35-bölüm Bu Konunun Dint Boyutu Yeni gftlerin, evliligin ilk giinlerinde bir sure t^ocuk yapmamalariyla ilgili gerek^eleri ortaya koymaya (;a-li§tik. Bu tedbir suresinin din? yonden nasil degerlendi-rilecegini merak edenler de olabilir. Dogum kontrolu hakkinda yazilmi§ bol miktarda kitap oldugunu soyleyebiliriz. Ayrica miiftuluklerdeki “fetva makamlari”nin yamnda, kendisini bu sahada ye-ti§tirmi$ ehil ilahiyatglarimiz da oldukga fazladir. Konunun bu boyutu, bizim ilgi alanimiz olmadigindan dogum kontroliinun din! yonune girmiyoruz. Ancak dogum kontrolu hakkinda herkesin bildigini biz de tekrarlayalim. “Oreme hucreleri” birle§meden alinacak tedbirlerin, gerek saglik yoniinden ve gereksedin? agdan bir sakincasi olmadigim hatirlatalim. Bebekler Nasil Diinyaya Gelir? ilkokulda iig gocuk bebeklerin nasil diinyaya geldikle-rini konu§uyormu§. Birinci Qocuk: – Bizim ailede hep leylekler getirir. ikinci Qocuk: – Bizde hep giil bahgesinde bulunur. Ugiincu Qocuk: – Biz fakiriz, bizde bebekleri hep annem kendisi yapar. —- E§ SE^iMi VE EVLiLiCjE HAZIRLIK igiN 101 ANA KURAL Hayat boyu annemizden, babamizdan, hocalari-mizdan, buyiiklerimizden duydugumuz, kitaplardan okudugumuz bazi onemli sozleri hi<;bir zaman unutamayiz. Zamani ve yeri geldik^e bu onemli sozleri, “babam boyle demi§ti”, “kulaklari gnlasin hocam §oy-le demi§ti” §eklinde dile getiririz....
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 34- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 34- Bölüm. BU DA SON KONUMUZ Buraya kadar anlattiklarimiz, evlilik oncesinde alinmasi gereken tedbirlerdi. Evlilik oncesinde giinde-me alinacak son bir mesele daha var ki; o da, “ne za-man ^ocuk yapilacagi” konusudur. £ocuk sahibi olmak bizde vazgeqilmeyen bir ozlem-dir. C^ocuk ugruna her §eyi goze alan, bu ugurda buyuk tedakarliklar yapan bir milletiz. Oyle ki; bazi bolgeleri-mizde bu, hayati bir konudur. Erkek baba olmak i<;in can atar, kadin ise anne olmanin hayaliyle ya$ar. Ger^ekte e§leri birbirine baglayan, evlilikleri besle-yip buyuten ve onlara hayat veren c^ocuktur. Yarinlari-mizin paha biqilmez umudu ve ne§esi olan <^ocugun ne oldugunu ^ocuksuzlara sormali. Evlilik hayatinda gocuk bu kadar onemli olduguna gore, bununla ilgili kararlarin alinmasi da elbette onemJidir. Ba§tan beri anlatmaya gali§tigimiz gibi, e§lerin evlilik oncesindeki ki§ilikleriyle evlilik sonrasindaki ki§iliV lerinde farklilik olma ihtimali her zaman vardir. Bu ba-kimdan degi§ikligin nasil ve ne §eUlde oldugunu gor-dukten sonra, gocuk sahibi olmayakarar vermeniz <^ok daha saglikli olacaktir. Gerqekte e$leri birbirine bagiayan, evlilikleri besleyip buyuten ve onlara hay at veren gocuktur. Guzel Gegm igin Zamana ihtiyag Vardir. Evlilikte guzel geqimin olup olmayacagim anlamak ign zamana ihtiyag vardir....
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 33- Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 33- Bölüm. ✓ E§ aramada a§iri segici olma ve en miikemmelini isteme duygusu. •/ Ekomik imkansizliklar. ✓ Hayali beklenti igerisinde ve gozu yuksekte olanlar. / Evlenmekten ve sorumluluktan ka^anlar. J Evini, arabasini, e§yalarini aldiktan sonra evlenmeyi dii§unenler. Gayrime§ru hayat surdiirenler. / Kotii ali§kanliklari olan bagimli ki§iler. / Kararsiz, evhamli ve §upheci killer. ✓ Ustiinluk veya a§agilik kompleksi i^erisind© olanlar. / Saglik ve cinsellik yonunden problemleri olanlar. / Kadin-erkek e§itligi tarti§malarinin ve feminist hareketlerin etkisinde kalanlar. ✓ Ki§iligi geli§memi§, giivensiz insanlar. ✓ A§iri i§ yogunlugu olan i§kolikler. ✓ Korku ve baski ile buyiiyen sevgisiz ki§iler. </ Ozgiir ve sorumsuz ya§amak isteyenler. / Payla$mayi istemeyen egoist tipler. ✓ Evliligin esaret olduguna inananlar. Antalya Escort. Evliligi siirdurememe korkusu iginde olanlar. Guzelligiyle, endamiyla, cazibesiyle biitiin dikkatleri us-tiinde toplayan kiz, giiniin birinde herkesi §a§irtacak bir ev-lilik yapar. Evlendigi ki§ide ne boy pos, ne de yaki§iklilik vardir. Kadm guzellikte, erkek girkinlikte sinir tanimayan bir zitlik iginde oldugundan yadirganir. Boylesine giizel bir kiza bu kadar girkin bir erkegi yaki§tiramazlar. Herkes bu evliligi merak edip konu§ur. Bu girkin erkekte “ne buldugunu” sor-mak isterler ama cesaret...
Devamını Oku

EŞ Secimi Ve Evlilik 32 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ Secimi Ve Evlilik 32 Bölüm.   EVLENMEYEN VEYA EVLENEMEYENLERiN PSiKOLOjiLERi Ba§ta aile olabilmek, neslin devamini saglayabil-mek ve mutlu bir hayat ya§ayabilmek i<;in evliligin qok onemli bir ihtiyag oldugunu iistune basa basa anlatma-ya <^ali§iyoruz. Hayati onem ta§iyan bu gorevi saglikli her insanin yerine getirmesi dinimizce de emrediliyor. Nasil ki her §©yin bir zamani varsa, evlenmenin de bir sirasi, bir zamani vardir. Vakti zamani gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal olgunluga ula§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi§i iqerisine girmelidir. Antalya Bayan Escort. Uzmanlarin, sosyologlarin ve psikologlarin ortak tes-pitlerine gore; erken ya§larda evlenmek nasil sakincali bir durum ise, ilerlemi§ ya§larda evlenmek de ayni §ekilde sakincali ve tehlikelidir. Vakti a?mam gelen her erkek ve kadin, fiziksel ve sosyal ojgunluga Ljla§tiktan sonra mutlaka evlilik arayi$i iqerisine girmelidir. Normal ya§larinda evlenmeyen erkeklerin, otuz ve-ya otuz be$ ya§ini gegtikten sonra “juphecilige ve ka-rarsizliga” du§mek suretiyle, ruhsal dengelerinde bo-zulma ve davrani§ bozukluklari gorulmektedir. Antalya Escort Bayan. Yirmi bes ya§ina kadar evlenemeyen kizlar da “umutsuzlu-ga” ve giderek “yalnizliga” itilmek suretiyle cesitli komplekslere girebilmektedirler. “Evde kalmi§” tabiri, eskiden sadece kizlar iqin kul-laniliyordu. Guniimuzun sosyal, kulturel ve ekonomik §artlari,...
Devamını Oku

Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
Eş Secimi Ve Evlilik 31 Bölüm. Sıkga rastlanan kan uyu§mazlığı. evliliklere sık<;a rastladığımız tehlikelerden biri de, e§lerde rastlanan kan uyu§mazlığıdır. Özellikle ge-belik esnasında ortaya gikan bu durum, bebeğin ölü-miine bile sebep olabilmektedir. Kan uyu§mazlığı, kan grubuyla değil, kanımızdaki “rh” faktörüyle ilgilidir. Kan uyu§mazlığı konusu gök yaygın olduğundan, bununla ilgili olarak “tadad” (thalaşsemi dayam§-ma derneği) adli kurulu§a ba§vurulmalıdır. Bu kurulu§ evlilik öncesinde e§lerin “thalaşsemi testi” yapmaları ıqin <;ah§malarını şiirduruyor. Kan uyu§mazlığı, kan grubuyla değil, kanımızdaki “rh” faktörüyle ilgilidir. Kan uyu§mazlığı varlığının bilinmesi, gebelik öncesinde veya gebeliğin ba§langıcında gerekli tedbirlerin alınmasım sağlar, ortaya gkabilecek rahatsız edici du-rumları engeller. Cocuk sahibi olamama durumu. evliliği ya§amr hale getiren olaylardan biri de cocuk sahibi olma” olgusudur. Cocuk sahibi olamayan giftlerin, göçük sahibi olabilmeleri igın neleri feda et-tıklerini ve edebileceklerini onlara sormak gerekir. Bazı gftlerin qocuk sahibi olamadıklarından, evli-liklerinin yıkıldıklarına §ahit oluyoruz. E^lerin c^öcük sahibi olmasını engelleyecek bir sebebin olup olmadı- ğinin tespiti mümkün olduğuna göre, bu neden yapıl-masın? Erkeklerde sperm testi, kadınlarda yumurtalıkların ve hormonal diizenin kontrolii sonucunda göçük sahi-bi olup olamayacakları önceden buyiik olgude tespit edilebiliyor. Toplumsal sorunlara yol ağan cinsellik fenomeni. cinsellik psikolojik...
Devamını Oku

EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ Secimi Ve Evlilik 30 Bölüm. Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği§iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. Cinsellik konusu sıradan bir konu değildir. Mutlaka belli kural-ları ve olgiileri olması gerekir. Ne kadar deği§iklikler ve yorumlamalar olsa bile, i§in ıqinde “namus anlayı-§i” öldüğündan “cinselliğin kutsallığmı” her zaman muhafaza etmek gerekiyor. Cinsel eğitimle ilgili eskiden ciddi anlamda sorunlar vardı. §imdi ise teknolojinin ve kitle ileti§iminin yaygın olduğu bir gagda ya§iyoruz Antalya Escort. Her dönemde farklılık gösteren cinsel anlayı§, kültürel ve sosyal olaylara göre deği$iklik gösterdiğinden bu konuda dikkatli olma mecburiyeti vardır. ister cinsellikle ilgili, ister ba§ka konularda olsun bilgi-lenmek istenildiğinde, panellerden, ağk oturumlardan, ki-taplardan, televizyonlardan, internetten ve bu konuyla ilgili uzman ki§ilerden rahatlıkla yararlanılabiliniyor. Burada önemli olan, yukarıda belirttiğimiz gibi “bi-zim duru§umuz ve kültürel kimliğimiz”dir. Duru§u-müz, kimliğimiz ve namus anlayı§imiz belli olduktan sonra, hangi bilgilerin yararlı, hangi bilgilerin zararlı olduğunu kolayca ayırt edebiliriz. EVLİLİK ÖNCESiNDE ALINABiLECEK TIBBi TEDBiRLER. Son dönemlerde giindeme gelen ve hızla ilerleme kaydeden konulardan biri de, evlenme öncesinde e§le-rin sağlık kontrollerinden ge^mesi meselesidir. Bu ge-li§me sağlıklı ve diizenli bir hayat ı^ın...
Devamını Oku

EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm

EŞ secimi ve evlilik
EŞ secimi ve evlilik.29-bölüm. Sonunda bir yil bitmi§ ve genglerin yeti§tirdikleri bitkile-ri imparatorun huzuruna goturecekleri gun gelip ?atmi§. Ling, annesine bo§ saksiyi gotiiremeyecegini soyleyince, annesi ona cesaret verip; saksisini goturup durust bir §ekil-de olanlari imparatora anlatmasini istemi§. Ling, pek iste-mese de, annesinin sozunu tutmu§ ve bo§ saksiyla saraya gitmi§. Saraya varinca arkada§larimn yeti§tirdigi bitkilerin guzellikleri kar§isinda §a§irip kalmi§…Hepsi birbirinden gu-zel, harika bitkiler… Vakti zamani gelince imparator gelmi§ ve turn gengleri selamlami§. Ling, arkalarda bir yeriere saklanmaya gali§i-yormu§ sevmeyi ve sevilmeyi, daha da onemlisi begenilmeyi bekler. Bu arada cinselligi du§uniir, ama erkekte oldugu gibi cinsel arzulama olmaz Cinselligi $agri$tiran goruntuler, erkekte oldugu gibi kadmda hemen cinsi arzular uyandirmaz. Qiinkii kadinin cinselligi “gorsel” degil, “dokun-sal”dir. Kadinin, uyarilmadan ve on hazirligi olmadan cinsel arzulari devreye girmez. Cinsellikle ilgili gordu-gu, duydugu, kokladigi her §ey kadini duygusal yon-den etkiler ama cinsel yonden erkekte oldugu gibi he-men harekete ge^irmez. Evlenecek e§ler, saglikli bir cinsel egitim igin, bu durumda oldugu gibi kadin erkek arasindaki diger ko-nulari da ara§tirip ogrendiklerinde, “cinselligin manti-gi” qok daha iyi anla^ilacaktir. Cinsel Egitim i§i Nasil Halledilecek? Tarih boyunca, cinsel egitimle ilgili gok $ey...
Devamını Oku