Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » SONUNA KADAR -6-

SONUNA KADAR -6-

SONUNA KADAR -6-

Mister Amarante’nin Enid’den şüphelendiğini tahmin ediyordum

– Lord Simon bize çok enteresan bir hikaye anlattı. Onu büyük bir zevkle dinledim, dedi. Fakat Beef’in iyi kalpli ve cömert diye vasıflandırdığı Strickland bu işte tamamıyla masumdur.

Herkesteki şaşkınlığı tarif edemem. Heyecanlanmayan bir Lord Simon kalmıştı. Monsenyör Smith büyük bir alaka ile dinlemekte idi.

Bütün cinayetler para yüzünden olmaz ya… Bazılarında kalb de rol oynar. Şimdi bu evin vaziyetini bir tetkik edelim. Evin hanımının şoföre karşı ffazla bir zaafı var. Diğer taraftan hizmetçi kızla şoför de sevişmektedir. İyi kalpli doktorun hiçbirşeyden haberi yok. Hanım hoşlandığı gençle başba-şa kalmak için otomobille gezintiler icat etmektedir. Enid bunun farkında olduğu halde birşey bilmiyormuş gibi görünmek mecburiyetinde. Evin uşağı da o sırada mühim bir mektup elde etmiş hanımdan para çekmekte. İşte bu evin esrarı bu vaziyette hanımla şoförün arasındaki münasebetin farkında olan iki kişi var. Biri aşçı, diğeri rahib.

Buna rağmen evdeki hayat her zaman gibi devam ediyor. Çünkü zengin bir evdir. Hizmetçiler yüksek maaş almaktadırlar. İnsanlar para için de herşeye katlanırlar. Bu mahut hafta sonuna kadar vaziyet böylece devam ediyordu. Fakat artık hafta sonuna kadar vaziyet böylece devam ediyordu. Fakat artık herkesin tahammülü son haddine var-ı/ıiHır raiıstıöı halde hala Enid’le evleneme-

Bu delikanlı cinayet işlendiği zaman da bu evde bulunuyordu, Elan da buradadır.

Heyecanla sordum:

– O halde Kim olduğunu biliyorsunuz?

– Evet, biliyorum. Size ismini söyleyebilirim. David Strickland’dır. Bunu isbat edecek delillerim de var. Strick-land’ın hakiki ismi Burroughs’dur. Miss Thurston’un ilk kocasının ismi de Burrougshs’tu biliyorsunuz.

Ayağa kalktım:

– O halde Beef ne bekliyorsunuz.Onu tevkif edin! Dedim. Fakat o kımıldamadı bile.

– Birini tevkif etmek için daha kati deliller isterim, dedi. Mösyö Strickland Miss Thurston’un üvey oğlu olabilir. O açık elli ve alçak gönüllü bir insandır. Kasabada herkese içki ikram eder. Üvey oğlu olduğu için onun katili olması icap ölmez değil mi?

i_ord Simon:

[• Peki komiser efendi, bütün hikayeyi öğreneceksiniz. Her şeyin bir zamanı var. Gelelim cinayet meselesine: Hafta sonu buraya geliyor. Büyük bir para sıkıntısı içinde üvey annesini kandırarak gene para çekmeye niyet etmiştir. Eğer muvaffak olamazsa onu öldürmeyi de aklına koymuştur. O ölürse bütün serveti ona kalmıyacak mı? Eğer Misis Thurston ona istediği para yi verse idi bile hayatını kurtaramazdı. Yalnız bu iş daha sonraya kalırdı. Strickland’ın mali vaziyeti hakkında yaptığım tahkikat pek sıkıntılı bir vaziyette olduğunu meydana çıkardı.

Strickland buraya sık sık geldiği için Fellovvs ile hasbihal etmek imkanını da bulmuş ve onun şüpheli bir mazisi olduğunu da öğrenmişti. Bütün emeli küçük bir lokanta satın almak ve Enid’le evlenmek olduğunu da biliyordu. O suç ortağı olmak için tam biçilmiş bir kaftandı.

Komiser Beef itiraz etti.

– Buna da inanamam! Fellovvs’un mazisi pek temiz olmayabilir. Fakat o hiçbir zaman bir katil olamaz. Zaten ben katilin kim olduğunu biliyorum.

Lord Simon müsamahakar bir tavırla gülümseyerek:

– Fikrinizi öğrenmekle memnun oldum komiser efendi. Yalnız sabırlı olmasını da öğrenseniz iyi edersiniz, dedi.

Gelelim hikayemize: Strickland, paraya ihtiyacı olduğunu üvey annesine yazdı. O da bankadan 200 sterlin çekti. Fakat ortaya başka bir engel çıktı.

Stall hanımının şoföre yazdığı bir mektubu eline geçirmişti. Zavallı kadını bu mektupla tehdit ederek ondan para kopartıyordu, fîlrrn oand umduğu parayı elde edemeyeceğini öğreninceStricklaKararını verdi. Gidip şoföre planını anlattı. Ev halkı şrhal ks iken herşey hazırlardı. Şoför jimnastik salonundampl alarak ikinci katın penceresine bağlandıktan sonra Misis Thurston’un odasına nerek kıvrık uçlu bir bastonla ipi çekerek ve onun bir ucunt oraya iliştirecek-ti. Perdelerin atında kalacağı için odaya giren biri onu göremezdi.

İpi bağladıktan sonra odayı loş bir hıide bırakmak için ampülü de çıkaracaktı. Onbirde de ikine kata çıkarak işin başında bekleyecekti.

Strickland’a gelince o da yorgunluk aahanesiyle erkenden odasına çekilerek, Miss Thurston’un gelmesini bekleyecek ve kadın odaya girer girmez onu öldürecek sonra hemen ipe sarılıp havada sallanacak, kendi odasının hizasına gelince içeri atlayacak ve böylelitle ötekilerden önce bedbaht kadının kapısı önünde bulunabilecekti.

Şimdi, cinayet gecesinde biz hepniz salonda toplanmış kokteyllerinizi içerken birden cinayetlerden bahis açıldı ve katillerin eninde sonunda mutlaka yakalandıklarından bahsedildi. Bu konuşma az kalsın Misis Thurston’un hayatını kurtarıyordu. Stricklard progrımını değiştirdi. Yemekten1334580335_f4

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*