Home » antalya escort » Alanya Escort Bayan » SONUNA KADAR -7-

SONUNA KADAR -7-

SONUNA KADAR -7-

Mister Amarante’nin Enid’den şüphelendiğini tahmin ediyordum

– Lord Simon bize çok enteresan bir hikaye anlattı. Onu büyük bir zevkle dinledim, dedi. Fakat Beef’in iyi kalpli ve cömert diye vasıflandırdığı Strickland bu işte tamamıyla masumdur.

Herkesteki şaşkınlığı tarif edemem. Heyecanlanmayan bir Lord Simon kalmıştı. Monsenyör Smith büyük bir alaka ile dinlemekte idi.

Bütün cinayetler para yüzünden olmaz ya… Bazılarında kalb de rol oynar. Şimdi bu evin vaziyetini bir tetkik edelim. Evin hanımının şoföre karşı ffazla bir zaafı var. Diğer taraftan hizmetçi kızla şoför de sevişmektedir. İyi kalpli doktorun hiçbirşeyden haberi yok. Hanım hoşlandığı gençle başba-şa kalmak için otomobille gezintiler icat etmektedir. Enid bunun farkında olduğu halde birşey bilmiyormuş gibi görünmek mecburiyetinde. Evin uşağı da o sırada mühim bir mektup elde etmiş hanımdan para çekmekte. İşte bu evin esrarı bu vaziyette hanımla şoförün arasındaki münasebetin farkında olan iki kişi var. Biri aşçı, diğeri rahib.

Buna rağmen evdeki hayat her zaman gibi devam ediyor. Çünkü zengin bir evdir. Hizmetçiler yüksek maaş almaktadırlar. İnsanlar para için de herşeye katlanırlar. Bu mahut hafta sonuna kadar vaziyet böylece devam ediyordu. Fakat artık hafta sonuna kadar vaziyet böylece devam ediyordu. Fakat artık herkesin tahammülü son haddine varmıştır. Şoför üç yıldır çalıştığı halde hala Enid’le evleneme-miştir. Bir küçük lokanta satın almak arzusundadır. Bir az parası var fakat kafi gelmiyor. Enid de artık bu evden kurtulmak istiyor. Fakat vasiyetnameyi de unutmamalı. Ya hanım ölüverirse?.. Nişanlılar birden paraya konabilirler. Fakat hanım sapsağlam bir kadın. Daha o kadar yıl daha yaşayabilir.

Yalnız bir kaza olamaz mı? Şoföörün iyi bir sporcu olduğunu da biliyoruz. Şimdi gelelim cinayet akşamına. Şoför hanımı odasında görmeye gidiyor. Bu zaten her zaman olagelen bir hadisedir. Kapıyı kilitliyor. Yavaş sesle birşey söylemek istiyormuş gibi yatağa eğiliyor ve hemen boğazını kesip hop ipe atlıyor. Camı kapattığı gibi yemiş odasına tırmanıyor. İpi su deposuna salladıktan sonra mutfağa iniyor. Doktor Thurston’un odası Misis Thurston’un odasına bitişiktir. Enid de bu odada beklemektedir. Nişanlısı mutfağa inince herşeyin bittiğini anlayarak çığlıkları basıyor. Feryad eden iki kadın sesini birbirinden ayırd etmek güçtür. Enid do bu odada beklemektedir. Nişanlısı mutfağa inince her şeyin bittiğini anlayarak çığlıkları basıyor. Feryad eden iki kadın sesini birbirinden ayırdetmek güçtür. Enid duvarın kenarında bağırtılardan çığlıkların hanımın odasından geliyormuş hissini veriyor.

Şoför çok zeki olmakla beraber büyük bir gaf yaptı. Bir gün önce nişanlısı ile gezmeye gittiğini sakladı. O gün o, otomobil gezintisinde cinayetin planını tesbit ettiklerinden bundan bahsetmek istemedi. Kimsenin onu görmediğinden emindi. Fakat Amarante’i hesaba katmamıştı. İşte efendiler bu muammanın içyüzü budur. Şunu da kaydedelim ki şoförün bu işten yakayı sıyırması çok kolaydı. Bu evde şüpheyi davet edecek kaç kişi vardı? Önce üvey annesinin mirasına konacak olan Strickland, sonra hanımından şantajla para koparan uşak.

Kaçığın biri olan rahibi de unutmamak lazım. Cinayeti müteakip maktulün ayak ucunda bulunmuştu. Mösyö Nor-ris de cinayet işlenirken yukarıda idi. Evet lehine olan bütün şansları hesaplamıştı. Fakat maalesef Amarante geldi ve katilin bütün şansları suya düştü. Mösyö Amarante sözünü bitirince Lord Simon’a baktım. O hala kayıtsız bir tavırla sigarasını içmeye devam ediyordu.

Bu sefer Mönsenyör Smith söze başladı.

– Kapılı bir odada bir kadın boğazlanıyor. Kaçmak için bir vasıta var. Pencere ile ip. Yalnız ipin nasıl kullanıldığını keşfetmek lazım. Bir ip soldan sağa sallandığı gibi sağdan sola da sallanabilir. İşte Lord Simon bunu düşünemedi.

Misis Thurston’un odasında iki pencere var ama biri açılmaz. Açılanı muayene ettiniz, açılmayan pencereye bakmak hiçbirinizin aklına gelmedi. Katil Strickland’ın penceresine doğru değil, kapalı olan pencereye doğru sallandı. Sizi odadan çektikten sonra yemiş odasına tırmandı. İpleri sakladı. Yalnız onun da bir suç ortağına ihtiyacı vardı.

Cuma günü yemekte iken tavandan bir örümcek düştü. Uşak onu öldürmedi. Bilakis büyük bir dikkatle pencerenin kenarına bıraktı. Stall örümceği sevdiği için korumuştu. Pencerenin kenarına bir sürü sinek yapıştı. Örümceklerin de sinekleri öldürdükleri malumdur. O sineklere örümcekten fazla düşmandı ve adeta neticeyi görmeden pencereden çekildiği için üzüldü. Sinekleri öldürmek için bir örümceği alt eden adam bir kadını öldürmek için de bir adamı alt etti. Yalnız kandıracak sersem birini bulmak lazımdı. O da rahibden başka kim olabilirdi?

Stall Mister Rider’e Misis Thurston gibi günahkar bir kadını öldürmek vazifesi olduğunu yavaş yavaş aşağılamaya başlamıştı. Rahibin namus hususundaki taassubu malumdu. Artık işletecek aleti bulmuştu. Vazife ve tassub hissiyle bir deli bir cinayet işleyecekti.

Stall bu cinayeti iki hissin tesiri altında işliyordu. Biri para, diğeri ise uşaklık ettiği 20 yıldan beri izzeti nefsinin hıncını almak hevesi.

Bedbaht rahib cuma akşamı geldiği zaman talimatı almıştı. Yalnız şüphelerinin kati olduğundan daha fazla emin olabilmek için Mösyö Tovsend’in de ağzını aramıştı.

O sırada Stall ipleri hazırlamış bulunuyordu. Sandık

antalya escort bayan,
antalya otele gelen escort,
antalya anal sexs,
antalya lez escort,
antalya masöz bayan,
antalya otelleri,
antalya eskort,
antalya masaj salonları,
antalya eskortlar,1334580335_f4

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*